ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

…και μελήματα της Δημοτικής Αρχής

Tρεις μήνες δημοτικής διακυβέρνησης αποδεικνύουν πως η πορεία της Πρέβεζας ως πόλης και δημοτικού εδάφους δεν θα ξεφύγει από τη σιδηρά τροχιά της υπανάπτυξης. Και εννοούμε την τελευταία λέξη με κάθε της διάσταση, οικονομική, πολιτική και πολιτισμική. Μια προεξόφληση αυτής της εκτιμήσεως έφτασε με την «ψήφιση» του προϋπολογισμού στην ειδική συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2011 που ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2011.
Ήδη, το νομικό πλαίσιο που καθορίζεται με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» δεν επιτρέπει την αυτόματη (ex officio) συμπερίληψη όλων των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ), ευθύνη της οποίας είναι ο Προϋπολογισμός. Ενώ η πρόβλεψη αυτή δεν ενισχύει την πλειοψηφία, αφού μια εξ υπαρχής ευνοϊκή αναλογία μελών δεν θα την εξέθετε σε κανένα ρίσκο, ταυτόχρονα αποκλείει από την ΟΕ δύο από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Από μόνο του αυτό αποτελεί ένα «έλλειμμα» δημοκρατικής λειτουργίας της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Και μάλιστα αυτό μεγεθύνθηκε αφού, καθώς ξέρουμε, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ΟΕ, από τους εκπροσώπους της μειοψηφίας ο ένας αποχώρησε εκτιμώντας πως οι σχετικές «εισηγήσεις δεν είχαν δοθεί έγκαιρα», ενώ και ο έτερος έλαβε μέρος ως «παρών» (λευκό). Με τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού μόνο με την πλειοψηφία, εφαρμόζεται, δυστυχώς, μια θεσμική λειτουργία του τύπου «Γιάννης κερνά…».  
Θα δούμε πιο κάτω και τα άλλα «ελλείμματα» του προϋπολογισμού που θίγουν την πόλη και την ύπαιθρο.

Πέρα από την πονηρή καλλικρατική θέσμιση, στο νέο προϋπολογισμό δεν επιτρέπεται η άμεση σύγκριση με τα δεδομένα της παρελθούσας χρήσης αφού τώρα αυτός αναφέρεται σε ένα νέο δημοτικό σχήμα  με Πρέβεζα συν Λούρο συν Ζάλογγο. Έτσι τα προτεινόμενα μεγέθη καθίστανται θεωρητικά. Πολύ περισσότερο μάλιστα αν όλα αυτά συνδυαστούν και με την περίεργη εξαφάνιση των οικονομικών στοιχείων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου από τους υπολογιστές του, την παραμονή του δεύτερου κύκλου των δημοτικών εκλογών, για τα οποία στοιχεία γίνεται σχετική έρευνα από υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Εξάλλου η προκαταβολική έγκριση επιμέρους προβλεπομένων εσόδων (π.χ. υπό μορφή δημοτικών τελών) σε προηγούμενες συνεδριάσεις (16 Μαρτίου), που «κλειδώνει» τις αντίστοιχες γραμμές / κωδικούς του προϋπολογισμού, ακυρώνει την ειδική διαδικασία συζήτησης επ’ αυτού και ψήφισής του ή όχι. Και αυτή άλλωστε η διαδικασία συζήτησης / ψήφισης ήταν θεωρητική. Απέβλεπε σε μια «κατ’ αρχήν» έγκριση και μια «εν τω συνόλω» βιαστική αποδοχή. Καμία «κατά κωδικό» συστηματική πρόταση τροπολογιών με αντίστοιχες προτάσεις αναμόρφωσης δεν προβλεπόταν να γίνει στα ενενήντα λεπτά της συνεδρίασης. Στο επιμελημένο και πυκνά κωδικοποιημένο έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε –οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν πάντα καλά– ήταν δύσκολο να αναζητηθεί, για παράδειγμα, αν είχε προβλεφθεί θέση για  δαπάνες για «ευρυζωνική» κάλυψη του δημοτικού εδάφους για δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στην πόλη και την ύπαιθρο.
Σε συγκεκριμένους όρους, θεωρώντας μηδαμινά τα ποσά που είχαν εγγραφεί σε πολλούς κωδικούς, προτείναμε νέα τροπολογημένα μεγέθη για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια, έξοδα δημοσιεύσεων, επιχορήγηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους δημότες, επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, διαγραμμίσεις οδών και πεζοδρόμια. Προτείναμε, μάλιστα, συμπληρωματικό κωδικό για «χάραξη διαδρομών πεζών» εκεί όπου, στην πόλη και την ύπαιθρο, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Σε σχέση με  τις διαγραμμίσεις οδών, που μερικές έχουν να ξαναπεραστούν από το …2007, επικαλεστήκαμε και το παρελθόν της πόλης μας με τις ασπρισμένες φτωχικές μας αυλές. Στον καιρό της τρέχουσας κρίσης, ας φτιασιδωθούμε τουλάχιστον. Όχι για να φτιάξει το κέφι αλλά για την ασφάλειά μας στην πόλη και την ύπαιθρο.
Έχουμε την πεποίθηση πως ο Προϋπολογισμός αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της λειτουργίας αλλά και της ιδεολογίας του Δήμου. Αυτή όμως η ιδεολογία παραμένει κρυφή, ακαθόριστη και παρεξηγήσιμη (ποιος πληρώνει ποιον, τι και γιατί) αφού απουσιάζουν κάποιες αιτιολογικές σκέψεις, σε κάθε προτεινόμενο έσοδο και ιδιαίτερα σε κάθε προτεινόμενη δαπάνη. Πώς, για παράδειγμα, θα μπορούσε ο Δήμος να «προστατευθεί», αν έπαιρνε την απόφαση να δοκιμάσει το μέτρο της «ελεγχόμενης στάθμευσης», με στόχο την πρόταση-δέσμευση δημιουργίας ενός Ταμείου Λαϊκής Στέγης που θα χρηματοδοτούταν απευθείας από τα έσοδα των παρκόμετρων; Η αντιπολίτευση θα έβρισκε την ευκαιρία να τον κατακεραυνώσει για φορομπηχτικό μέτρο απλά επειδή θα στερούσε το «…αναφαίρετο δικαίωμα του παρκαρίσματος των τζιπ του λαού πάνω στα πεζοδρόμια…».
Ένα τέτοιο έσοδο θα έπρεπε να εξηγηθεί με αιτιολογικά σχόλια και, πολύ περισσότερο, με επικοινωνιακή προβολή μιας ειλικρινούς φιλολαϊκής ιδεολογίας σεβασμού και αξιοποίησης του δημόσιου χώρου και επίκληση, για παράδειγμα, της αποθάρρυνσης της αυτοκίνησης στο κέντρο της πόλης και των άλλων όμορφων οικισμών μας. Το παράδειγμά μας, στο οποίο γίνεται χρήση του εννοιολογικού ζευγαριού «παρκινγκ πλούσιου – στέγη φτωχού» δεν είναι τυχαίο αφού, στο δημόσιο χώρο, ένα αυτοκίνητο καταλαμβάνει με την αυθαίρετη στάθμευσή του 5-10 τετρ. μέτρα. Σαν τετραώροφη κατασκευή με υπόγειο αυτά αντιστοιχούν σε μια μικρή κατοικία άστεγης οικογένειας, σε κάποιο άλλο μέρος του δημοτικού εδάφους. Από την πλευρά μας δηλώνουμε πως, σε όρους «δημόσιου χώρου», η εκχώρηση κοινόχρηστων εδαφών και επιφανειών της πόλης και των χωριών σε επιθετικά και κατακτητικά άτομα, ομάδες και συμφέροντα αποτελεί μορφή γενικευμένης διαφθοράς και συναλλαγής, που συμπληρώνουν την εξατομικευμένη διαφθορά (εάν υπάρχει).
Φυσικά, η κοινωνική ιδεολογία της λειτουργίας του Δήμου και της κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού δεν είναι στοιχείο που πρέπει να στριμωχτεί στις αιτιολογικές σκέψεις του προϋπολογισμού. Αυτή πρέπει να διαπνέει το σώμα ενός εγκεκριμένου και θαρραλέου προγραμματισμού που να δικαιολογεί τη συμμετοχή των πλέον ευκατάστατων δημοτών στα έσοδα του Δήμου και να αναδεικνύει τη σκοπιμότητα που έχουν οι αντίστοιχες δαπάνες. Τέτοιος όμως προγραμματισμός δεν ανακοινώθηκε. Ο Δήμος αναγκάζεται να επικοινωνήσει με την πρεβεζάνικη κοινωνία με τα συνθηματικά υπονοούμενα των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και σχέσεων που σφράγισαν με την κυριαρχία τους στην πόλη και την ύπαιθρο τις τελευταίες δεκαετίες.  
Σε ακριβέστερους όρους, οι συγκεκριμένες δυνάμεις που αναδείχθηκαν ως δημοτικές πλειοψηφίες και λειτούργησαν ως δημιουργοί και αναπαραγωγοί σχέσεων, οδήγησαν, άθελα ίσως, σε αδιέξοδα εκχυδαϊσμού και συνθήκες πλιάτσικου του δημόσιου χώρου. Αυτός δεν νοείται μόνο ως υλική κατασκευή αλλά και, το κυριότερο, ως ανθρώπινες σχέσεις. Σε σχέση με αυτό το παρελθόν, η Δημοτική Αρχή έχει / είχε υποχρέωση 1) να αποποιηθεί την «κληρονομιά» προβαίνοντας σε ένα ειλικρινή προγραμματισμό και, 2) εκτελώντας έμπρακτα ένα έργο νοικοκυρέματος, να αποσείσει κάθε υπόνοια δέσμευσης προς αυτό το παρελθόν.   
[Ο συντάκτης του παρόντος, Γιάννης Ρέντζος, Δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο», υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο κάθε χρόνο κινητοποιεί πολλούς πόρους επί μεγάλο διάστημα από όλες τις πολιτικές ομάδες και τη Γενική Γραμματεία στις διαδικασίες υποβολής τροπολογιών, μετάφρασης και έγκρισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης].  
 
This entry was posted in Δημόσιος Χώρος. Bookmark the permalink.

3 Responses to ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1. Ο/Η dimosioshoros λέει:

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

  Παραπέμπουμε σε κανονική ανάρτηση.

  Με εκτίμηση

  Νίκος

 2. Παράθεμα: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | "Δημόσιος Χώρος Γ. Ρέντζος"

 3. Παράθεμα: ΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | "Δημόσιος Χώρος Γ. Ρέντζος"

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s