Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΕΝΑ – ΣΦΑΛΕΡΟ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ – Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933).  Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο” στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας.

12 7/βρίου [= Σεπτεμβρίου] 1896
Η ώρα δέκα το μεσημέριον ο Σταύρος Ζμπόνιας [=  Σμπόνιας] επήγε εις το μαγαζί των αδελφών Κτενά δια να κολλήσει έναν τενεκέν (βάζον) ο οποίος μέσα είχε δυναμίτιδα. Μη γνωρίζοντας ο Ιωάννης Χτενάς εκολλούσε αφόβως τον βάζον οπού έκαμεν έκρηξιν και εξόντωσεν τους Ιωάννην Κτενάν, Σταύρον Ζμπόνιαν, επλήγωσε το παιδίον τού Δημ. Μπέκα, οπού έτυχε να περνά εκείθεν, επλήγωσεν τον Κώστα Γ. Μύτηλην, τον δε Ζμπόνιαν και Χτενά τους διεμέλησεν. Ο Μύτηλης έζησε δύο ημέρες.
 
22 7/βρίου [= Σεπτεμβρίου] 1896
Ενώ οι μαραγκοί εργάζοντο εις την νεόκτιστον οικίαν μας, φαίνεται ότι κακοποιοί άνθρωποι ηθέλησαν να βάλωσιν φωτιά εις το σπίτι μας. Περί ώραν 3½ της νυκτός επήγαν εις το σπίτι προς το μέρος του Σωτηρέλη και ομιλούσαν τι τρόπον να μεταχειρισθούν, οπού η σύζυγος Αναστασία Κούκου, η οποία κατοικούσε εις το σπίτι των Αδελφών Σωτηρέλη, έτυχε να είναι εις την αυλή της και ήκουγε το τοιούτον, οπού εσκέπτοντο να κάμουν. Ήλθε και ειδοποίησε και εδώσαμε είδηση εις την αστυνομίαν. Μετά ολίγας ημέρας το έβαλα το σπίτι εις την ασφάλειαν δια λίρας Αγγλίας 400.
 
28 Σεπτεμβρίου 1896
Η ώρα εννέα Μ.Μ. ήλθεν ο νέος μητροπολίτης κυρ. Γαβριήλ Ιατρουδάκης [σημείωση 1]  και του έγινε λαμπρά υποδοχή.
 

1897

6 Ιανουαρίου 1897 – Των Αγίων Θεοφανείων
Κατά αρχιερατικήν διαταγήν άπαντες οι ιερείς μετά το πέρας της θείας λειτουργίας συνήλθον εις τον Άγιον Χαράλαμπον καθώς και άπας ο χριστιανικός λαός και προπορευομένων των εξαπτερύγων εφθάσαμε εις το αιγιαλόν εις τον μόλον του Αναστάση Ποταμιάνου. Αφού ο αρχιερέας έκαμε τον αγιασμόν έπειτα έρριψεν τον Τίμιον Σταυρόν εις την θάλασσαν και τούτο πρώτη φορά οπού έγινε εις την Πρέβεζαν και έμεινε πλέον συνήθεια και εξακολουθεί να γίνεται κατ’ έτος
 
5 Φεβρουαρίου 1897
Εμετακομίσθημεν εις την οικίαν μας και είναι η πρώτη ημέρα της κατοικίας μας εις αυτήν.
 
4 Μαρτίου 1897
Η ώρα τρεις π.μ. περνούσε το ατμόπλοιον «Εύβοια» φορτωμένον με πολεμοφόδια, τροφάς και στρατόν δια την Κόπρεναν [Άρτας]. Το συνόδευεν μια τορπιλοφόρα και επειδή ήταν φορτούνα επλησίασε εις το πυροβολείον Παλιοσάραγα. Οι Τούρκοι ενόμισαν ότι επρόκειτο ν’ αποβιβάσει στρατόν εφοβήθησαν και αμέσως εσάλπισαν γενικήν συνάθροισιν και αμέσως κατέλαβαν τας θέσεις των και παρ’ ολίγον να βομβαρδίσουν το ατμόπλοιον.
 
6 Απριλίου 1897
Άρχισεν ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος. Τα φρούρια της Πρεβέζης εβομβάρδισαν το εμπορικόν ατμόπλοιον «Μακεδονία» ακριβώς την στιγμήν που ευρίσκετο εις το στόμιον του Αμβρακικού Κόλπου, ήτο δε πρωί Κυριακής των Βαΐων ενώ οι άνθρωποι ητοιμάζοντο να πηγαίνουν εις την εκκλησίαν. Αμέσως λοιπόν όλοι κατακλεισθήκαμεν εις τας οικίας μας.  
 
 
11 Απριλίου 1897
Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Εις την εκκλησίαν του Αγίου Κωνσταντίνου, οπού ήσαν ο αρχιερεύς και άπαντες οι ιερείς και πλήθη λαού ενώ εψάλλοντο αι ώραι ήλθεν άνθρωπος απεσταλμένος από το Τάγμα Ελληνικόν Στρατόπεδον οπού ευρίσκετο εις την Μονήν των Αγίων Αποστόλων και έδωσεν μικράν σημείωσιν εις τον Αρχιερέα από τον Αρχηγόν του Ελληνικού Στρατού. Του έλεγεν «συν θεώ ελπίζω να κάμωμεν Πάσχα εις Πρέβεζαν», ο δε Αρχιερεύς το κοινοποίησεν αμέσως εις τον λαόν. Φαντασθήτε λοιπόν τι χαρά κατέλαβεν τον κόσμον, ο θεός όμως ηυδόκησε και δεν έκαμεν κανένας Χριστιανός κίνημα να υβρίσει και να κτυπήσει Τούρκον. Τότε αλίμονον, θα εγίνετο μεγάλη σφαγή εις ημάς.
 
23 Απριλίου 1897
Αναχώρησαν όλοι οι υπήκοοι Έλληνες [σημείωση 3].
 
6 Μαΐου 1897
Έγινε ανακωχή πολέμου.
 
10 Μαΐου 1897
Ήλθεν ατμόπλοιον ιταλικόν και επήρεν τους υπηκόους Ιταλούς.
.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1]       Πρώην Βάρνας και Τραπεζούντας. Διέκοψε  τη θητεία του κατόπιν εις βάρος του ανακρίσεων.
[3]       Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται πως οι Έλληνες Πρεβεζάνοι ήταν οθωμανοί υπήκοοι, αλλά την Πρέβεζα επισκέπτονταν π.χ. συγγενείς τους με ελληνικά ταξιδιωτικά έγγραφα της απελευθερωμένης Ελλάδας.
.
Παραπέμπουμε εδώ για την προηγούμενη δημοσίευση από το ημερολόγιο.  Παραπέμπουμε εδώ για την επόμενη δημοσίευση από το ημερολόγιο.
This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, πολεογραφία, τοπικότητα, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, εορτασμός εκατονταετίας, νεκρολογία and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s