ΜΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933).  Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο” στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. (Στην εικόνα, όπου είναι καθιστός ο Ι.Μ.Ρ., δεν έχουμε ταυτίσει τον όρθιο άνδρα).

2 Απριλίου 1899
Ο κυρ. Σπυρίδων Λάζαρος έπαυσεν τας πληρωμάς του ένεκα οικονομικής καχεξίας. Τα χρέη του ανέρχονται εις δέκα χιλιάδας 20/φραγκα και δυστυχώς τα περισσότερα είναι εντόπια και πολύς λόγος γίνεται περί αυτού. Όμως υπήρξε πολύ καλός άνθρωπος διότι πολλούς ευεργέτησεν  και ως επί το πλείστον τους εμπορευομένους εγώ δε συνεργαζόμενος μετ’ αυτού ευτυχώς εις αυτή την περίστασιν έτυχε να μη του χρεωστώ ούτε έχω να λάβω.
Συνεργαζόμενος μετά του εν Τεργέστη Γ. Μ. Γκιούλη προς τον οποίον όφειλα περί τας 3.860 φιορίνια ως έγγιστα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα, εφοβήθην μήπως με βιάση δια το χρέος μου και μου ζητήσει εξόφλησιν και ασφάλεια οπού το τοιούτον βεβαίως ήθελε προσβάλει την ακεραιότητά μου. Χωρίς να λάβω υπ’ όψιν μου τας συνεπείας μεταβίβασα την περιουσία μου επ΄ ονόματι της συζύγου μου, τούτο δε μόλις εγνώσθη εις την αγοράν έκαμε μεγάλον κρότον και όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, δεν είχαν άλλην συζήτησιν. Το τοιούτον βεβαίως με κατατάραξε και τόσον το ησθάνθην οπού επροτιμούσα να μην υπάρχω εν τω κόσμω, διότι, εκτός της συκοφαντίας η οποία μου έγινε ότι χρεωστώ μεγάλα ποσά και εχρεοκόπησα, μερικοί πατριώτες μου δεν αρκέσθησαν  εις όσα είπον αλλά εφρόντισαν να γράψουν και εις τον έξω κόσμον, εις Μασσαλίαν, εις Τεργέστην και εις Πειραία, όπού εγώ εργαζόμουν τη του Υψίστου βοηθεία. Όλα αυτά δεν ηδυνήθησαν να μειώσουν το χαρακτήρα μου και την υπόληψίν μου διότι εν τω κόσμω υπάρχουσιν άνθρωποι, οι κλειστοί μάλλον, οι οποίοι συναισθάνονται την ανθρώπινην αδυναμία και δεν καταπιάνονται εκ του προχείρου να συκοφαντούν και τοιούτους εύρον [πολλούς] φίλους μου εις αυτή την περίστασιν.
26 Ιουνίου 1899
Εμεταβίβασα την περιουσίαν μου επί του  ονόματός μου την οποίαν προ καιρού είχα επ’ ονόματι της συζύγου μου.
29 Ιουνίου 1899
Αναχώρησα δια Τεργέστην με το αυστριακόν ατμόπλοιον μέχρι Κερκύρας και δια του ελληνικού εις Τεργέστην οπού διέμεινα περί τας 15 ημέρας εκείθεν δε μετέβην εις Βενετίαν οπού έμεινα δύο ημέρας μόνον και εφόρτωσα ένα πλοίον με ξυλείαν και άλλα διάφορα εμπορεύματα και αναχώρησα δια Πρέβεζαν και τας 19 Ιουλίου ήλθα ενταύθα.
31 Ιουλίου 1899
Ήλθεν το πλοίον από την Τεργέστην.
22 Οκτωβρίου 1899 – Ημέρα Παρασκευή
Η ώρα 7½ μετά μεσημβρίαν εγεννήθη ο υιός μου Νικόλαος.
Ως με πληροφορούν οι χωρικοί, η περιφέρεια των Ιωαννίνων εφέτος έκαμεν αραβόσιτον 17 εκατομμύρια περίπου. Αφθονία Θεού. Επί των ημερών μας δεν την ενθυμούμεθα. Ωσαύτως δε έγιναν και φασόλια πολλά. 
28 Οκτωβρίου 1899
Ο καιρός συννεφώδης και κατά τας πέντε της νυκτός άρχισεν ραγδαία βροχή η οποία διήρκεσεν επί πέντε ώρας. Την αυτήν νύκτα διέρρηξαν τη θύραν του καταστήματός μου και μας αφήρεσαν περί τας εκατό δραχμάς ως έγγιστα τας οποίας εύρον εις μετρητά και ευτυχώς δεν μας αφήρεσαν πράγμα διόλου. Ηθέλησαν να διαρρήξουν το χρηματοκιβώτιον αλλά δεν ηδυνήθησαν και έσπασαν μόνο τον μοχλόν. 

Παραπέμπουμε εδώ για την προηγούμενη δημοσίευση από το ημερολόγιο. Παραπέμπουμε εδώ για την επόμενη δημοσίευση από το ημερολόγιο.

This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία, Πρέβεζα, Ρέντζος, εορτασμός εκατονταετίας and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s