ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

Ο Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα-Λούρος-Ζάλογγο σας καλεί στη μουσική εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην καταστροφή του Παντοκράτορα που πραγματοποιείται με τη λιμενική παρέμβαση-χωροθέτηση. Σας περιμένουμε το Σάββατο βράδυ 4 Αυγούστου στις 9 στον πεζόδρομο του Παντοκράτορα. Μερικοί λέμε να κατασκηνώσουμε εκεί, στα έργα, και να εμποδίσουμε την καταστροφή… Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έχει για σύνθημά της «ΟΧΙ στο λιμενικό αλιευτικό καταφύγιο, ΟΧΙ στην καταστροφή της ακτής του Παντοκράτορα».*** Απόψε τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας στην Παραλία. Θα δούμε και τον Τάκη Γενιά. *** Μια φωτογραφική αφήγηση της κοινωνικής ζωής της Πρέβεζας από το 1912 μέχρι σήμερα, που θα αρχίσει το Σάββατο 4 Αυγούστου στο Ρολόι, στις 8 το βράδυ, και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Αυγούστου, θα δούμε στο Σαϊτάν Παζάρ. Αφηγούνται ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζα» και το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις», με την στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Επιμελητηρίου. *** Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ο Δήμος Πρέβεζας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών & Ποντίων Ν. Πρέβεζας σας προσκαλούν στα ΚΟΖΥΛΕΙΑ 2012 τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 21:00.*** Η Περιφέρεια Ηπείρου, Π.Ε. Πρέβεζας, ο Δήμος Πρέβεζας και ο Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Σαμψούντας «Η ΑΜΙΣΟΣ» σας υπενθυμίζουν το πολιτιστικό τριήμερο, μουσικής, χορού και τραγουδιού από την ελληνική παράδοση, στις 2, 3 και 4 Αυγούστου 2012 στη Νέα Σαμψούντα.

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του άλλοτε δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933). Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο” στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Στις εγγραφές που επιλέξαμε σήμερα ο Ι.Μ.Ρ. ασχολείται με ζητήματα που αναδεικνύουν το σημαντικό γεωπολιτικό προφίλ και την παρουσία στην παγκόσμια ιστορία, που είχε εκείνη την εποχή η μικρή πόλη μας.

6 Δεκεμβρίου 1901 – Ημέρα Πέμπτη, του Αγίου Νικολάου.
Ο καιρός γλυκύς και τερπνός.
Σήμερον εν τω Ναώ του Αγίου Χαραλάμπους εγένετο δοξολογία υπέρ μακροημερεύσεως του Αυτοκράτορος πασών των Ρωσσιών Νικολάου (βλ. εικόνα επάνω), αλλά μετά περιεργείας παρατήρησα οπού δεν παρευρέθησαν άνθρωποι πολλοί εις την τελετήν όπως το παρελθόν έτος. Τούτο ήτο μια διαδήλωσις του λαού ήτις έδωσεν να εννοήση ο εξωτερικός κόσμος ότι οι Πρεβεζάνοι γνωρίζουν κάλλιστα τους εθνικούς των προστάτας και τους θρησκευτικούς των. Εύγε εις τον ελληνικότατον λαόν της Πρεβέζης.

15 Ιουλίου 1911 – Ημέρα Κυριακή
Ζέστη φοβερά. Το θερμόμετρον είναι 350 άνω του μηδενός υπό σκιάν. Σήμερον μετά του του κ. Π. Κοντογιάννη και Κων. Τόλια αναχωρήσαμε διά [= είμεθα εις] τα Ιωάννινα ως πληρεξούσιοι της Κοινότητος. Εφθάσαμεν εκεί το Σάββατον η ώρα 7. Την Κυριακήν επαρουσιάσθημεν εις την Μητρόπολιν όπου ήσαν και οι άλλοι πληρεξούσιοι εξ όλων των μερών της Ηπείρου και συνετάχθη ψήφισμα και τηλεγράφημα εις την Μεγάλην Βεζυρίαν, τον Υπουργόν των Στρατιωτικών και τον Υπουργόν της Παιδείας και εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην παρακαλούντες και ικετεύοντες όπως η Σεβαστή Κυβέρνησης δώσει Ισοπολιτείαν και Ισονομίαν εις όλους τους υπηκόους του Κράτους. Τα τηλεγραφήματα υπεγράφησαν παρ’ όλων των παρευρεθέντων πληρεξουσίων οι οποίοι ανήρχοντο εις 69. Ήσαν δε από όλας τα γωνιάς της Ηπείρου Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Πάργης, Μαργαριτίου, Παραμυθίας, Φιλιατών, Κονίτζης, Αργυροκάστρου, Βερατίου, Αυλώνος και λοιπών μερών ανερχόμενα εις εξήκοντα εννέα. Την Κυριακήν περί το μεσονύκτιον ανεχωρήσαμεν και την δευτέραν εφτάσαμεν ενταύθα.

1η Αυγούστου 1911 – Ημέρα Τρίτη
Δια του αυστριακού ατμοπλοίου αναχώρησα δια Κέρκυραν. Φθάσαντες δε εκεί εμείναμε εις το λοιμοκαθαρτήριον 24 ώρας. Κατόπιν μας ελευθεροκοινώνησαν. Έμεινα εκεί μέχρι την Πέμπτην μεσημέρι και δια του ατμοπλοίου της Πανελληνίου «Θράκη» ανεχώρησα δια Τεργέστην και το Σάββατο πρωί έφθασα εις Τεργέστην και μετά την ιατρικήν επίσκεψιν αφέθημεν ελεύθεροι. Εξελθών κατώκησα εις το ξενοδοχείον «Μητρόπολις». Έμεινα δε εκεί έως τας 13 και ανεχώρησα δια του αυστριακού «Σούλταν» και ήλθον είς Κέρκυραν. Εκείθεν δια του ελληνικού […1] τον Πειραιά ανήλθον εις τας Αθήνας, είδον τον υιόν μου Ιωσήφ και το Σάββατον ανεχώρησα. Επειδή τα ελληνικά ατμόπλοια δεν προσεγγίζουσιν εις Πρέβεζαν λόγω της χολέρας μετέβην εις Κόπραιναν δι’ Άρταν και την Δευτέραν μέσω Φιλιππιάδος ήλθον ενταύθα. Εις Τεργέστην εψώνισα διάφορα εμπορεύματα αξίας 20/φράγκων οκτακοσίων. Είχον μαζί μου 20/φραγκα εξακόσια τα δε διακόσια θα εμβάσω εντεύθεν. Μεγάλη ακινησία παρατηρείται εις όλα τα είδη. Λόγω του αποκλεισμού όπερ έχομεν, ατμόπλοια δεν προσεγγίζουσιν καθόλου επειδή την Πρέβεζαν θεωρούσιν μολυσμένην εκ χολέρας, επειδή η Κυβέρνησις επιτρέπει και ελευθεροκοινωνούν ατμόπλοια προερχόμενα εκ χολεροβλήτων λιμένων. Δια τούτο η Ελλάς και η Αυστρία μας έβαλαν καραντίνα, γι’ αυτό ούτε ατμόπλοιον έχομεν ούτε συγκοινωνία.

16 Σεπτεμβρίου 1911 – Ημέρα Παρασκευή
Σήμερον την πρωίαν ενεφανίσθησαν εις το Ιόνιον Πέλαγος απέναντι εις θέσιν Τσαρλαμπά, εξ (6) πλοία πολεμικά υπό ιταλικήν σημαίαν και περιφέροντο εις τον ανοικτόν πέλαγος. Κατά το μεσημέρι δύο τορπιλικά τουρκικά τα οποία εστάθμευον εις τον λιμένα μας εξήλθον με ενσφραγίστους διαταγάς αλλά μέχρις ότου έφθασαν εις ορισμένον σημείον, τα θωρηκτά ιταλικά τα εβομβάρδισαν και το μεν ένα εξ αυτών έγινε άχρηστον το δε έτερον κατόρθωσε και ήλθεν πάλιν μέσα εις τον λιμένα. [Αυτό] μετέβη εις Βαθύ και εκεί έδεσεν. ‘Οσοι δε ναύτες ήσαν εις το πρώτον το οποίον έγινεν άχρηστον, εκτός εξ [= 6] οι οποίοι διεσώθησαν κολυμβώντες, οι λοιποί εφονεύθησαν. Μόλις εγνώσθη το απαίσιον αυτό γεγονός, αμέσως αξιωματικοί καλούσαν τους στρατιώτες εις τα όπλα. Τα καταστήματα έκλεισαν και πανικός κατέλαβεν τον κόσμον. Η Κυβέρνησις αμέσως όπλισεν όλους τους Τούρκους πολίτας από 14 ετών μέχρι ογδοήκοντα όχι όμως και τους Χριστιανούς. Την νύκτα λοιπόν στρατός και πολίται ευρίσκοντο επί ποδός.

Ο Νικόλαος Β’ της Ρωσίας (1868-1918), που αναφέρεται εδώ, είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ρωσίας, που βασίλευσε από το 1894 μέχρι το 1917, οπότε αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το θρόνο, με την έναρξη της «Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης» το 1917. Ο Νικόλαος θεωρήθηκε ιστορικά ακατάλληλο πρόσωπο για να κυβερνήσει μια χώρα που βρισκόταν τότε σε ιδιαίτερη πολιτική αναταραχή και, άλλωστε, εκτελέστηκε, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, από τους «Μπολσεβίκους». Ο Νικόλαος ανακηρύχθηκε άγιος από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία με το όνομα «Άγιος Νικόλαος ο το Πάθος Φέρων». Σε ταξίδι του στην Ιαπωνία είχε πέσει θύμα δολοφονικής απόπειρας και διασώθηκε από τον Πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδος, εξαδελφό του, που τον συνόδευε και απέκρουσε χτύπημα του επίδοξου δολοφόνου.

Αναζητήστε εδώ όλες τις προηγούμενες εγγραφές από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ.

This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, πολεογραφία, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία, Παντοκράτορας, εσωτερική γεωπολική, εκατονταετία απελευθέρωσης, εορτασμός εκατονταετίας and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s