ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Προτάσεις του «Δημόσιου  Χώρου» ως ιδρυτικού φορέα

Είναι γνωστό πως τα δυο τελευταία χρόνια λειτουργεί στην πόλη μας το «Ιατρείο και Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας» (ΙΦΚΑΠ) που ίδρυσε η Δημοτική Παράταξη «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα-Λούρος-Ζάλογγο». Το Ιατρείο, που στεγάζεται στο γραφείο της Δημοτικής αυτής Παράταξης, στελεχώθηκε από γιατρούς και φαρμακοποιούς της πόλης μας, υπηρετήθηκε από συνεργάτες βάρδιας και εξωτερικών εκδηλώσεων, ενώ αναγνωρίστηκε από την κοινωνία της πόλης ως ένας σημαντικός θεσμός. Εξάλλου, αποτέλεσε πρωτοπορία σε παρόμοιες κοινωνικές δράσεις που αναλήφθηκαν στην Πρέβεζα, μετά τη δική του έναρξη λειτουργίας.

Μολονότι, όπως εκτιμώ, το ΙΦΚΑΠ λειτούργησε με διαφάνεια και ευθύνη. τις τελευταίες ημέρες, διατυπώθηκαν εκτιμήσεις με τις οποίες διατυπώνονται εικοτολογίες και υπαινιγμοί για στοιχεία μιας απρόσεχτης λειτουργίας του σημαντικού αυτού κοινωνικού φορέα. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αναφερθούμε στο, κεντρικό όπως φάνηκε, ζήτημα του χώρου στέγασης και λειτουργίας του ΙΦΚΑΠ, για τον οποίο ιατρός-συνεργάτης, σε δημόσια συνέντευξή του δήλωσε, με βάση την αδιαμφισβήτητη επιστημονική του επάρκεια και εμπειρογνωμοσύνη (σχετική με το χώρο άσκησης των καθηκόντων του), πως ο μικρός χώρος του γραφείου του «Δημόσιου Χώρου» δεν επαρκεί και θα ήταν καλό να εξευρεθεί άλλος, με τη μεσολάβηση της Δημοτικής Αρχής.

Το στοιχείο αυτό, που πήραμε για παράδειγμα, δηλαδή η αναζήτηση νέας στέγης για το ΙΦΚΑΠ, οδήγησε σε αλυσωτές αντιδράσεις, αφού στη συνέχεια 1) αναλήφθηκε η πρωτοβουλία επισκέψεων στο Δήμαρχο και τον  Αντιπεριφερειάρχη για υποβολή του σχετικού αιτήματος και υιοθέτησή του εκ μέρους τους, 2) αναγνωρίστηκαν οι αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες ως χορηγικά δήθεν συνεργαζόμενες με το ΙΦΚΑΠ και προβλήθηκαν σε αφίσα εκδήλωσης του ΙΦΚΑΠ, ενώ 3) αυτή η δημιουργία «φιλικών» και συνεργατικών σχέσων με τις κρατικές υπηρεσίες «ξένισε» μερικούς συνεργάτες. Αυτοί θεώρησαν ως υποκριτική τη στάση των εκπροσώπων των κρατικών αρχών, με το γενικά σωστό σκεπτικό ότι κύριος προορισμός τους δεν είναι να αναγνωρίζουν κοινωνικά ιατρεία ανάγκης αλλά, με ένα σωστό σύστημα περίθαλψης, να προλαβαίνουν κοινωνικές καταστάσεις που οδηγούν τον πληθυσμό στην ανάγκη του κοινωνικού ιατρείου.

Ο ΔΧ δεν ήγειρε θέμα «ελέγχου» της δημιουργίας σχέσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες και τους εκπροσώπους τους, όπως αυτές που αναλήφθηκαν πρωτοβουλιακά από συνεργάτες του ΙΦΚΑΠ στο συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο αναζήτησης νέας στέγης. Μια τέτοια στάση εκ μέρους του ΔΧ, ενώ θα δηλητηρίαζε τις σχέσεις μεταξύ των συνεργατών του ΙΦΚΑΠ, δεν θα έδειχνε ειλικρίνεια, αφού τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, από την οποία αντλούν νομιμοποίηση και περιεχόμενο οι δημοτικές παρατάξεις και κινήσεις, εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της λειτουργίας των μηχανισμών του δημοσίου (του Κράτους) όπως αυτό εκφράζεται από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς, στους οποίες ανήκουν ή με τους οποίους συνεργάζονται ο Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Σχετική είναι εδώ και η σχέση του ΙΦΚΑΠ με το «Δίκτυο Υγιών Πόλεων», όπως αυτό έχει μετεξελιχθεί, με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Πρέβεζας και τον οποίο εκπροσωπεί ο γράφων με ανάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) και ευρύτατη αποδοχή από τις δημοτικές παρατάξεις. Ως δημοτικός σύμβουλος, ο εκπρόσωπος του ΔΧ, σύμφωνα με προγραμματική δέσμευση (βλ. πρόγραμμα ΔΧ για τις δημοτικές εκλογές 2010), προσπαθεί να αναδείξει τα ζητήματα της πρόληψης (προληπτικής ιατρικής δράσης) που συμβαίνει να υποστηρίζονται και από το «Δίκτυο», με τις τακτικές ενημερώσεις του, προς το Δήμαρχο, τον πρεβεζάνικο Τύπο και προς το ΙΦΚΑΠ. Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος του ΔΧ προβάλλει προς το «Δίκτυο», που επικρίθηκε απρόσεχτα ή κακόπιστα από συνεργάτες του ΙΦΚΑΠ, το ιδεώδες της «υγιούς πόλης» μέσω της αναγνώρισης του στοιχείου της «ήπιας διαχείρισης του δημόσιου χώρου», ως «πρόληψης» (π.χ. ατυχημάτων, εξαρτήσεων, παραμέλησης κ.λπ.), το οποίο πρέπει να αποτελέσει και στόχο της λειτουργίας του ΙΦΚΑΠ.

Στο γενικό αυτό πλαίσιο, ο Δημόσιος Χώρος,

 • επικαλούμενος την ευθύνη του απέναντι στο πρεβεζάνικο κοινό, όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις του ως αιρετού φορέα,
 • λαμβάνοντας ως πρότυπο την υφιστάμενη (έστω και χαλαρή μέχρι τώρα) δομή λειτουργίας του ΙΦΚΑΠ
 • εκτιμώντας πως, είναι χρήσιμο να μελετηθεί και, ενδεχομένως, να επακολουθήσει ανασυγκρότηση του ΙΦΚΑΠ υπό μορφή σωματείου

προτείνει

η κοινωνικά ελεγχόμενη, διαφανής και αντιπροσωπευτική, οργάνωση της λειτουργίας του να υπηρετηθεί, στην επόμενη φάση, από ένα αυτόνομο συντονιστικό όργανο διοίκησης (ΑΣΟΔ).

Αυτό θα αποτελείται από ένα (1) εκπρόσωπο του ΔΣ/ΔΧ, ένα (1) εκπρόσωπο των εθελοντών γιατρών, (1) ένα εκπρόσωπο των εθελοντών φαρμακοποιών, (1) ένα εκπρόσωπο των εθελοντών βάρδιας, και (1) ένα εκπρόσωπο των εθελοντών εξωτερικών εκδηλώσεων. Το ΑΣΟΔ θα θεωρείται ανοιχτό όργανο. Θα συγκαλείται από κυκλικά εναλλασσόμενο προεδρεύοντα γραμματέα συνεδρίασης. Επίσης θα συνεργάζεται στη λειτουργία του με εκπροσώπους φορέων (π.χ. δημοτικές παρατάξεις και κινήσεις, Ιατρικός Σύλλογος, Εργατικό Κέντρο, φορείς μεταναστών, τυχόν χορηγοί ή και απλά άτομα), οι οποίοι, στις συνεδριάσεις του, θα έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου των δικών τους εισηγήσεων, ισότιμα. Τέλος, οι επιμέρους κατηγορίες συνεργατών, όπως προφανώς οι γιατροί, θα διατηρούν την αυτονομία τους και τις δυνατότητες αναπλήρωσης των εκπροσώπων τους στο ΑΣΟΔ.

Η παρούσα πρόταση κατατίθεται στην πρεβεζάνικη κοινωνία και με την πρόταση αυτή καλούνται σε συνέλευση οι συνεργάτες του ΙΦΚΑΠ ώστε να αποφασίσουν σχετικά και να εκλέξουν το ΑΣΟΔ. Η συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 7.00 το βράδυ, στον συνήθη χώρο συναντήσεων, «Κάπου Αλλού» (Πυροβολικό).      

This entry was posted in κοινωνικό ιατρείο. Bookmark the permalink.

3 Responses to ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 1. Ο/Η dimosioshoros λέει:

  [Από επισκέπτη του ιστολογίου με e-mail]: «το «Ιατρείο και Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας» (ΙΦΚΑΠ) που ίδρυσε η Δημοτική Παράταξη «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα-Λούρος-Ζάλογγο» ;;;;;;;;«

 2. Ο/Η dimosioshoros λέει:

  Μετά από συζητήσεις επιφέρουμε τις εξής προσθήκες – διαφοροποιήσεις:
  1) Είναι σωστότερο να θεωρηθεί το δημοσιευμένο κείμενο ως εισήγηση εκ μέρους του εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης Δημόσιος Χώρος, προς τους υπόλοιπους συνεργάτες της και, εφόσον υπάρχει πλειοψηφική αποδοχή, να θεωρηθεί ως πρόταση του ΔΧ προς τους άλλους ισότιμους φορείς, και
  2) Να συμπεριληφθεί εκπρόσωπος της Αντιρατσιστικής στο ΑΣΟΔ.
  Γιάννης Ρέντζος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s