ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ ΑΝΤΙ ΚΙΝΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

Από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933)

Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, τη δημοσίευση αποσπασμάτων (εγγραφών) από το ανά χείρας μας χειρόγραφο ημερολόγιο του άλλοτε δημάρχου της πόλης μας Ιωάννη Μ. Ρέντζου (1868-1933). Η δημοσίευση των αποσπασμάτων από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ. εντάσσεται εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο” στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετίας από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Στις εγγραφές που επιλέξαμε σήμερα ο Ι.Μ.Ρ. περιγράφει ένα λάθος βοηθών φαρμακείων που οδήγησε στο θάνατο ένα νήπιο. Θεωρούμε αυτό το θάνατο σαν «εκδίκηση του γράμματος Η» που, σε πολλές γλώσσες, δεν έχει αυτόνομη ανάγνωση αλλά συμπληρώνει ένα άλλο γράμμα, για να του αλλάξει την προφορά. Έτσι η λέξη ΚΙΝΙΝΗ προσέγγισε το  φοβερό δηλητήριο στρυχνίνη (STRYCHNINE). Συνεχίζουμε και με τα πολιτικά γεγονότα που είχαν αρχίσει από τον Ιούλιο του 1908 (βλ. ανάρτηση της προηγούμενης εβδομάδας). Και ένα «πρωτάκουστον πράγμα! Έβγαλαν και ολίγα οκταπόδια και τα επώλησαν προς γρόσια εξ (6) την οκά».

21 Ιανουαρίου 1909
Σήμερον απέθανεν ο υιός του Μουζαβέρ εφένδη, Ηλίας, 18 μηνών, εκ δηλητηριάσεως, συνέβη δε ως εξής: Ο ιατρός διέταξεν αριστοκινίνην [ΣΗΜ. 1] και ο φαρμακοποιός Σπυρίδων Αντωνάτος [ΣΗΜ. 2], εξ απροσεξίας, έδωσεν στρικινίναν [ΣΗΜ. 3] δέκα κόκκους εις τέσσαρις δόσεις, αλλά μόλις επήρεν την πρώτην δόσιν αμέσως απέθανεν. Κατά συνέπειαν, οι γονείς, ιδόντες το παράδοξον και μη γνωρίζοντες πόθεν προήλθεν ο θάνατος, εκάλεσαν τους ιατρούς, οι οποίοι απεφάνθησαν ότι είναι στρικνίνη [sic] και όχι ελευθεροκινίνη [ΣΗΜ. 4]. Η αστυνομία συνέλαβεν τον κ. Σ. Αντωνάτον, ως και τον υπάλληλόν του Χρυσόστομον Μπουκοβάνον και τους έθεσεν υπό ανάκρισιν. [Αυτοί] λέγουσιν ότι, επειδή εις το φαρμακείον τους δεν έχουσιν ελευθεροκινίνην, ο υπάλληλος μετέβη εις το φαρμακείον Παν. Κοντογιάννη δια να αγοράση, αλλ’ ο εκεί ευρισκόμενος Ευγένιος Κοντογιάννης αντί ελευθεροκινίνην του έδωσεν στρικινήνην [sic]. Συνελήφθη λοιπόν και αυτός, όστις διαρρήδην αρνείται και επροφυλακίσθησαν.
24 Ιανουαρίου 1909
Καιρός γλυκύς. Ο κ. Ευγένιος Κοντογιάννης απεφυλακίσθη.
26 Ιανουαρίου 1909
Η Εκλογική Επιτροπή συνελθούσα διόρισεν ως πρόεδρόν της τον κ. Θ. Ιωαννίδην, ως γραμματέα τον κ. Γερ. Περδίκην. Σήμερον ετηλεγραφήσα[με]ν προς την Βουλήν διαμαρτυρόμενοι δια τας εκλογικάς παρανομίας. Σήμερον επεσκέφθημεν και το Κομιτάτον, οπού οι επιτετραμμένοι μας υπεδέχθησαν ενθουσιωδώς.
27 Ιανουαρίου 1909 – Τετάρτη [sic]
Σήμερον απέθανεν ο υιός του Διονυσίου Περδίκη, Γεώργιος, ετών είκοσι 20, εκ φθίσεως.
28 Ιανουαρίου 1909
Σήμερον, εν τη αιθούση της Ιεράς Μητροπόλεως, συνήλθεν η Κοινότης εις πάνδημον συνέλευσιν και δια βοής εσύστησεν επιτροπήν επί των βουλευτικών εκλογών, τους κυρίους Γεώρ. Γερογιάννην, ιατρόν, Θεόφραστον Ιωαννίδην, Παν. Κοντογιάννην, Αλέξιον Χαρίσην, Δημήτριον Αγαπητόν, Ιωάννην Αυγερινόν, Χρίστον Σωτηρέλην, Μιλτιάδην Κακαμπίνην, Γεράσιμον Περδίκην, Ιωάν. Ρέντζον, εν όλω 10. Οι ειρημένοι κύριοι θέλουσιν εργασθή εις την βουλευτικήν εκλογήν επειδή ο πρώην βουλευτής Ασμήμπεης [ΣΗΜ. 5] εγένετο βαλής εις την Προύσαν. Ενταύθα θα γίνουν εκλογαί δια βουλευτήν.
18 Φεβρουαρίου 1909
Μέχρι και  σήμερον 24 [Φεβρουαρίου] ο καιρός εξακολουθεί βροχερός. Οι αλιείς παραπονούνται, οπού δεν τους επιτρέπει ο καιρός να αλιεύσουν οστρακόδερμα. Μόνον πετροχίβαδα βγάζουν και μύδια. Τα μεν πετροχίβαδα πωλούνται προς 10 παράδες την οκά και 20, κατά ποιότητα, τα δε μύδια τριάντα παράδες την οκά. Σουπιές έβγαλαν ολίγες και τας πωλούν προς γρόσια οκτώ (8) την οκά. Πρωτάκουστον πράγμα! Έβγαλαν και ολίγα οκταπόδια και τα επώλησαν προς Γρ. εξ (6) την οκά.

ΣΗΜ 1. Αριστοκινίνη (aristoquinine) ή aristochin είναι ο καρβονικός εστέρας της κινίνης, μια σχεδόν άγευστη λευκή σκόνη, αδιάλυτη στο νερό με περιεχόμενο 96% σε κινίνη. ΣΗΜ 2. Ο Σπυρίδων Αντωνάτος ήταν γνωστός φαρμακοποιός της πόλης μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. ΣΗΜ 3. Η στρυχνίνη είναι πολύ τοξική (δηλητηριώδης) ουσία, που, μάλιστα, είχε γίνει γνωστή από πρωτόγονους λαούς που την χρησιμοποιούσαν ως δηλητήριο βελών. Έχει σημαντικές φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες, π.χ. διεγείρει την αναπνευστική λειτουργία σε περιπτώσεις όπου καταρρέει ο οργανισμός. Ως λατινόγραπτη συνταγογραφούμενη λέξη, η στρυχνίνη (γαλλ., αγγλ. strychnine), ομοιάζει με τη λέξη «στρικινίνα», που χρησιμοποιεί ο Ι.Μ.Ρ., άρα και τη λέξη «αριστοκινίνη», εννοείται, σε απρόσεχτη ανάγνωση, του –h– σαν να ήταν πραγματικό –i-. ΣΗΜ 4. Eδώ γίνεται πιθανώς σύγχυση με την «αριστοκινίνη», που αναγράφεται ανωτέρω. Όσο για την «ελευθεροκινίνη», πρόκειται, ίσως, για μη συνταγογραφούμενη κινίνη. ΣΗΜ 5. Αναφέρονται συχνά τούρκοι αξιωματούχοι με το όνομα «Ασήμ-Μπέης» και όχι «Ασμή μπέης». Παράδειγμα ο τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, το 1897, που επέδωσε ρηματική διακοίνωση στον έλληνα υπουργό εξωτερικών Α. Σκουζέ, περί διακοπής των διπλωματικών σχέσεων. Το όνομά του συνδέεται, εκ των πραγμάτων, και με την πρώτη πολεμική δραστηριότητα του πολέμου του 1897, που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την ιστορική επίδοση, και αφορούσε τη βύθιση του Ατμοπλοίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», που προκάλεσαν οι Τούρκοι, το πρωί στις 6/18 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων (1897), κατά τη στιγμή που διερχόταν το στόμιο της Πρέβεζας. Είχε στόχο να φράξει το στόμιο για να καταστεί έτσι αδύνατη οιαδήποτε διέλευση προς ή από τον Αμβρακικό.
Αναζητήστε εδώ όλες τις προηγούμενες εγγραφές από το ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρ.

Advertisements
This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, δημόσια υγεία, εσωτερική γεωπολική, εκατονταετία απελευθέρωσης. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s