ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΥ 1901

Από το Ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου

Δημοσιεύουμε εδώ απόσπασμα από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου, παρόμοιο με άλλα αποσπάσματα, που είδαν το φως στο ιστολόγιό μας. Η αναφορά της ώρας γίνεται «τουρκιστί», με δεδομένο την έναρξη της ημέρας στις 6 το πρωί και πρώτη πρωϊνή ώρα 6-7. Η εικόνα είναι φωτογραφία μας από κατασκευή σε κλειστό κουτί με ρωσικές εικονίτσες σε σκηνική αναπαράσταση της Σταύρωσης (έτος 1940). Οι εγγραφές αναφέρονται στο χρόνιο, για την Πρέβεζα, ζήτημα των στρατιωτικών επεμβάσεων κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, με στόχο να μη χρησιμοποιηθούν τα όπλα των Πρεβεζάνων Χριστιανών σε εθιμικούς πυροβολισμούς κατά την Ανάσταση και την Αγάπη

31 Μαρτίου 1901 – Μεγάλο Σάββατον
ikonaΤην πρωίαν εσηκώθησαν οι άνθρωποι και έκαστος επορεύετο εις το έργον του νομίζοντας πως η Κυβέρνησις μετέβαλε γνώμην και ότι δεν θα υπάρχη μεγάλη πίεσις. Αλλά συνέβη όλον το ενάντιον και, πριν ακόμη ανατείλη ο ήλιος, ο Στρατός είχε καταλάβει τις εκκλησίες. Θα ήτο τουλάχιστον ανά 30 έως 40 άνδρες σε κάθε εκκλησίαν, οι οποίοι περιπολούσαν μη τυχόν και πυροβολήση κανείς να τον συλλάβουν. Εκτός των εκκλησιών, εις όλους τους δρόμους των εκκλησιών, ήτο στρατός διασκορπισμένος με διαταγάς λίαν αυστηράς, ίνα μην πυροβολήση κανείς. Και εάν τυχόν και συμβή εις κανέναν το τοιούτον, αμέσως να τον συλλάβουν και να τον παραδώσωσιν εις τας αρμοδίας αρχάς. Ευτυχώς όμως οι Χριστιανοί αντελήφθησαν αμέσως και είδον πως η θέσις των ήτο δεινή και ουδείς ετόλμησεν να πυροβολήση.
Και ούτω λοιπόν παρήλθεν η ημέρα εν σιγή και ειρήνη, χωρίς να ενοχληθή ουδείς, και έκαστος εφρόντισε και οικονόμησε τας οικιακάς του ανάγκας, όπως ο θεός τον εβοήθησεν. Ο στρατός εξακολουθεί να περιφέρεται εις τα διάφορα κέντρα της πόλεώς μας οπλισμένος. Σημειώσατε δε ότι όλος εν γένει ο στρατός ήτο παρών, μηδέ του τελευταίου στρατιώτου λείποντος, δηλαδή ο στρατός του πεζικού, οι πυροβολισταί, οι ζανιτιέδες (χωροφύλακες) ως και το ναυτικόν και ενόμιζε κανείς ότι ευρισκόμεθα εις εμπόλεμον κατάστασιν.
Κατά την διάταξιν της εκκλησίας και κατά τη συνήθειά μας, όλοι οι Χριστιανοί, συνήλθομεν εις τας εκκλησίας, οπού εγένετο η Αγία Ανάστασις περικυκλούμενοι πανταχόθεν υπό στρατού. Ο Μέγας θεός οικονόμησε και δεν πυροβόλησεν κανείς Χριστιανός εί δε άλλως ήθελεν γίνει μεγάλη αιματοχυσία. Ετελείωσεν η θεία λειτουργία και έκαστος επήγε εις το [σπίτι του].
Την 1η Απριλίου 1901 – Κυριακή του Πάσχα
Το πρωί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι ήσαν εις την Αγάπην καθώς και εις την Μητρόπολιν. Εις τας τρεις η ώρα [= 3 + 6 = 9 το πρωί], ο Αρχιερεύς ενδεδυμένος λαμπρά καθώς και όλοι οι ιερείς με τα ιερά ευαγγέλια εξήλθον της Ιεράς Μητροπόλεως εν παρατάξει και περικυκλούμενοι υπό στρατού επήγαν εις τον Άγιον Χαράλαμπον, οπού εγένετο η Αγάπη. Και πάλιν επέστρεψαν εις την Μητρόπολιν και, δόξα τω θεώ, ουδείς πυροβολισμός εγένετο.
Τον Χαράλαμπον Χαϊνόπουλον εσύλλαβαν και τον έχουν υπό κράτησιν διότι, ως λέγουσιν, κάποιος έριξεν πιστόλιον απ’ έξω από το σπίτι του και, επειδή δεν ηδυνήθησαν να εύρον αυτόν [= το δράστη], εσύλλαβαν τον Χαρ. Χαϊνόπουλον, δια να μαρτυρήση και ήδη σήμερα ευρίσκεται εις την φυλακήν. Το ίδιον, καθώς και ο Χρίστος  Μπακατσέλος. Το πρωί, μόλις ετελείωσεν η θεία λειτουργία, και επήγαινεν εις το σπίτι και είχε μεταδοθή [= κοινωνήσει] τον εσύλλαβαν και τον επήγαν εις την φυλακήν. Την ίδιαν τύχην υπέστησαν και ο υιός του Σκαμνά και άλλοι δύο.

Δείτε εδώ για τη γιορτή του Γ΄ Δημοτικού και το βιβλίο του Πάνου Μουρεζίνη

Advertisements
This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, τοπικότητα, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s