Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΟΠΤΑΤΣΙΓΙΑΣ

Η συνεδρίαση-συνέλευση πολιτικών φορέων, αντιμνημονιακών δημοτών  και μελών του «Δημόσιου Χώρου».

Dim_Xor1Με ειδοποίηση τοπικών συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη της αυτοδιοικητικής παράταξης «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα –  Λούρος – Ζάλογγο» έλαβαν μέρος το Σάββατο 8/2 σε προεκλογική συνεδρίαση-συνέλευση δημοτών που έχουν ταχτεί κατά του μνημονίου και του «Καλλικράτη». Είναι γνωστό πως οι Πρεβεζάνοι αυτοί δημότες, μαζί με πολλούς άλλους,  έχουν (έχουμε) δεσμευθεί με διακήρυξη αρχών, που έχουν (έχουμε) υπογράψει, σε σχέση με το νόημα των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μάη 2014 και με την ιδιότητα αυτή προσκλήθηκαν στη συνέλευση. Όπως ανακοινώθηκε, τα ονόματα τους θα δοθούν στη δημοσιότητα εντός των ημερών.

Η συνέλευση είχε μοναδικό θέμα (διαιρεμένο σε επιμέρους θέματα ημερήσιας διάταξης) την περαιτέρω προώθηση των διαδικασιών οργάνωσης του προεκλογικού αγώνα  και κυρίως την ανάδειξη υποψηφίων για τα αξιώματα των δημοτικών συμβούλων και του δημάρχου. Με την κοινή αυτή συνέλευση, ο «Δημόσιος Χώρος» έπαυε αιφνιδιαστικά και μονομερώς, ντε φάκτο, να είναι για τα όργανα «προνομιακός συνομιλητής», όπως είχε χαρακτηριστεί. Μετέπιπτε στην (καθ’ όλα δημοκρατική) προσωρινή κατάσταση «ισότιμου συνομιλητή».

Με την έναρξη της συνεδρίασης και σε επίπεδο διαδικασίας ζητήσαμε από το προεδρείο να τοποθετηθούμε με πρόταση της οποίας, κατά την κρίση μας, η αποδοχή θα διασφάλιζε τη νομιμοποίηση της συνέλευσης απέναντι σε τρίτους (ποιοι αποφασίζουν για ποιον) σε σχέση με την εκλογική συγκρότηση του προνομιακά συνεργαζόμενου «Δημόσιου Χώρου». Αυτή η ανάγκη προέκυψε από το γεγονός ότι, κατά την αποστολή των ειδοποιήσεων με e-mail, για τη συνέλευση, μια χωριστή παρτίδα, που παραλήφθηκε από τα παλιά μέλη του «Δημόσιου Χώρου», ειδοποιούσε για συνάντηση του  «Δημόσιου Χώρου», και όχι για κοινή-μικτή συνέλευση. Στη συνέλευση δόθηκαν σχετικές εξηγήσεις και έγινε λόγος για παρεξήγηση. Ίσως μερικοί να πείστηκαν. 

Στο πλαίσιο της τοποθέτησης προτείναμε «η συνέλευση να ψηφίσει για την ακολουθητέα διαδικασία (όπως το καταλαβαίναμε εμείς) μία από τις δύο ακόλουθες διαδικαστικές πορείες». 1) Ως αντιπρόταση (που προτάσσουμε, όπως θα γινόταν και στη συνέλευση, αν το προεδρείο δεχόταν τη θέση μας να τη θέσει σε ψηφοφορία): «Η συνέλευση ψηφίζει υπέρ της δημιουργίας εναλλακτικού δημοτικού σχήματος και προχωράει στην επιλογή των προσώπων που θα το στελεχώσουν»  και 2) ως κύρια πρόταση: «Η συνέλευση αναγνωρίζει τη μέχρι τώρα καλή λειτουργία του Δημόσιου Χώρου και την αποδέχεται μαζί με τη δομή της, που εγγυάται αυτή τη λειτουργία». Πρόταση και αντιπρόταση απορρίφθηκαν χωρίς να τεθούν σε ψηφοφορία από το προεδρείο, το οποίο δέχτηκε έτσι στην ουσία την αντιπρόταση ως πλατφόρμα εργασίας, αφού κανένα όργανο της διοργάνωσης της συνέλευσης δεν αναφέρθηκε (προφανώς για λόγους ηθικής τάξεως απέναντι στο σύνολο των υπολοίπων συμμετεχόντων) στην παρουσία του «Δημόσιου Χώρου» ως υπαρκτού, έστω και ανεξάρτητου, προεκλογικού σχήματος («προνομιακός συνομιλητής») και στις μέχρι τώρα προεκλογικές δραστηριότητές που του είχαν ανατεθεί (1, 2). Εξαιρούμε θετικά το Σπύρο Παγκράτη και ευχαριστούμε τους φίλους που υποστήριξαν τις θέσεις μας.

Είπαμε βιαστικά στη συνέλευση, πως ως «καλή λειτουργία του Δημόσιου Χώρου», εννοούμε 1) την πολυετή συνεπή θεσμική μας δραστηριότητα π.χ. με τη συλλογική και διαφανή προετοιμασία των θέσεών μας για τα επιμέρους θέματα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσα εισαγάγαμε πρωτοβουλιακά ως «προ ημερησίας διατάξεως» ή ως ψηφίσματα, 2) τη συστηματική ενημερωτική δραστηριότητα με πολιτική ανάλυση των δημοτικών ζητημάτων στον έντυπο και  ηλεκτρονικό Τύπο και 3) την ακατάπαυστη κινηματική μας δράση και συμμετοχή στην Πρέβεζα και αλλού.      

Εξάλλου, ως  «δομή του Δημόσιου Χώρου» εξηγήσαμε ότι εννοούμε το σύνολο των υποψηφίων της εκλογικής αναμέτρησης του 2010 (καθώς, εννοείται, και των νέων μελών, επαγγελματιών, ανέργων και επιστημόνων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παράταξή μας και επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν κατά την παρούσα προεκλογική περίοδο 2014 στο δημοτικό μας σχήμα). Το σχήμα αυτό, διαφανές και αντι-δημαρχοκεντρικό, δηλαδή αντι-καλλικρατικό, θα περιλάμβανε τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στον κατάλογο που αρχίσαμε να καταρτίζουμε, τους υποψήφιους αντιδημάρχους (που θα ανακοινώνονταν εκ των προτέρων με τα συγκεκριμένα προγραμματικά καθήκοντά τους) και τους 3 ή 4 διαδοχικούς δημάρχους εντός της πενταετούς περιόδου θητείας (που επίσης θα ανακοινώνονταν εκ των προτέρων και δεσμευτικά). Τίποτα πια δεν θα ήταν στο χέρι του όποιου παντοκράτορα καλλικρατικού δημάρχου. Στις διαδικασίες αυτές, υποστηρίξαμε, ο κομματικός φορέας, που μας είχε τιμήσει ως «προνομιακό συνομιλητή» (ή μια μεταγενέστερη ευρύτερη εγκριτική συνέλευση, προσθέτουμε) θα ήταν, με τη σειρά της, ο δικός μας «προνομιακός συνομιλητής».  

Όπως είπαμε όμως, η πρότασή μας απορρίφθηκε από το προεδρείο και συνεπώς δεν χρειάστηκε να συζητηθεί η προτεινόμενη αντι-δημαρχοκεντρική τακτική (που, πάντως, είναι σύμφωνη με το κείμενο της διακήρυξης αρχών), ενώ η συνέλευση συνεχίστηκε με την παρουσίαση ενδιαφερουσών υποψηφιοτήτων. Κάποια από αυτές ελπίζεται να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις αντίπαλες υποψηφιότητες και τις αντίπαλες παρατάξεις ξεκινώντας, όπως φάνηκε, από τη στοχευμένη συντριβή του «Δημόσιου Χώρου» ή, τουλάχιστον, του επικεφαλής του.

Στη συνέλευση υπενθυμίσαμε πως 1) αναλάβαμε την ενεργοποίηση του «Δημόσιου Χώρου» με στόχο τις επικείμενες εκλογές, με διεύρυνση σε όλα τα επίπεδα και χωρίς να αποβλέπουμε σε προσωπική ταχτοποίηση, 2) δεν είχαμε ποτέ θέσει, σε κανένα όργανο, υποψηφιότητα για «υποψηφιότητα δημάρχου 2014» (αντίθετα με δημοσιευόμενες ψευδο-ειδήσεις) και 3) ποτέ δεν είχαμε υποστηριχθεί επίσημα από κάποιο κομματικό οργανισμό (εκλογές 2010 και 2014). Αυτά μας υποχρέωναν να μην θέσουμε εκείνη τη στιγμή, στη συνέλευση, ευκαιριακή «υποψηφιότητα υποψηφιότητας» έξω από το «Δημόσιο Χώρο» αφού, μάλιστα, πάντα επαγγελλόμασταν μια ανεξάρτητη πρεβεζάνικη κίνηση και ψηφιστήκαμε σαν τέτοια (με την αρμονικότατη και στενότατη ομολογουμένως συνεργασία μελών και οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία δεν μετανιώνουμε).   

Χαιρετίζουμε τελειώνοντας, τους φίλους που εμπλέξαμε άδικα στην πρόσφατη προεκλογική προπαρασκευαστική δράση που αναλάβαμε (από λόγους συνεργατικής συνέπειας, επαναλαμβάνουμε) και με τους οποίους θα ξανασυναντηθούμε τον επόμενο καιρό στο πεδίο της αγωνιστικής δραστηριότητας για την Πρέβεζα.  

Γιάννης Ρέντζος, δημοτικός σύμβουλος

Για τη λέξη κοοπτάτσιγια ή απλούστερα κοπτάτσια κοιτάξτε εδώ.
Για τη συνδημαρχία βλέπε εδώ σημείωμα από τη Σαπφώ Αλφαντάκη. Διαβάστε εδώ θέσεις φίλων στο facebook.

This entry was posted in Δελτίο τύπου, Δημόσιος Χώρος, Ρέντζος, εκλογές 2014, λαϊκή αγορά and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΟΠΤΑΤΣΙΓΙΑΣ

  1. Ο/Η ΝΔΚ λέει:

    Λυπάμαι πολύ με αυτά που διαβάζω σήμερα.
    Για το καλό της πόλης θα πρότεινα να συμμετέχετε στις όποιες διαδικασίες ακολουθήσουν.
    Καλή υπομονή !
    ΝΔΚ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s