ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Μια περιγραφή εκλογών από το ημερολόγιο του Ι.Μ. Ρέντζου

[Μεταφέρουμε εδώ την περιγραφή και τις εκτιμήσεις που έκανε ο Ι.Μ.Ρ. για τις δημοτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 1925. Ο ίδιος ήταν υποψήφιος δήμαρχος του αντιβενιζελικού ψηφοδελτίου. Βενιζελικός υποψήφιος ήταν ο διορισμένος δήμαρχος Βασίλειος Μπάλκος, ο οποίος και εκέρδισε, ενώ οι εκτιμήσεις ήταν ότι υπήρχε μεγάλο αντιβενιζελικό ρεύμα, που θα εκδηλωνόταν και στην κάλπη. Γράφει ο Ι.Μ.Ρ. κάνοντας και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για το ρόλο των καιρικών συνθηκών:]  

Κατά παράδοξον τρόπον φαίνεται ότι τα πράγματα έλαβον μεταβολήν. Σήμερον είναι η προσδιορισμένη ημέρα των εκλογών. Οι Βενιζελικοί εν γένει συνήλθον εις σύσκεψιν και, το Σάββατον εσπέρας καθ΄ όλην την νύκτα, διεξήγαγον συνεννοήσεις και έλαβον μέτρα να δράσωσι με κάθε τρόπον θέτοντες εν ενεργεία παν θεμιτόν και αθέμιτον μέσον.

Και, πράγματι, την Κυριακήν έθεσαν εν ενεργεία την βίαν, την απειλήν και την δωροδοκίαν. Έτρεχαν και ενήργον με τοιούτον θράσος ως εάν να επρόκειτο περί της τύχης της ζωής των. Άλλους δι΄ απειλών, έχοντες, εννοείται, και την Κυβέρνησιν με το μέρος των, (δηλαδή το Φρουραρχείον, την Αστυνομίαν, την Νομαρχίαν και το Δημαρχείον) και διά τούτο ενήργον επί ασφαλών βάσεων και άνευ κινδύνων ήρπαζον από τους ψηφοφόρους τα ιδικά μας ψηφοδέλτια και τους έδιδαν ιδικά των.

Επίσημη εκδήλωση με συμμετοχή του Ι.Μ.Ρ.  ως δημάρχου. Είναι ασκεπής, περίπου στο κέντρο, προς τα δεξιά.

Επίσημη εκδήλωση με συμμετοχή του Ι.Μ.Ρ. ως δημάρχου. Είναι ασκεπής, περίπου στο κέντρο, προς τα δεξιά.

Πολλοί εκ των Βενιζελικών εδιπλοψήφισαν. Πολλοί εκ των ημετέρων δεν εψήφισαν, διότι δεν ήσαν εις τους εκλογικούς καταλόγους αλλ΄ είχον τα απολυτήριά των, τα οποία η Νομαρχία δεν ήθελεν να τα θεωρήση, ενώ των αντιθέτων τα εθεωρούσαν μέσα εις το φαρμακείον των Αδελφών Κανέλλου, όπου είχον και το μητρώον του Δημαρχείου και την σφραγίδα την οποίαν την νύκτα είχαν κλέψει από το Δημαρχείον εν επιγνώσει του Δημάρχου. Ο Γραμματεύς της Νομαρχίας ίστατο έξωθεν και επεκύρου [δηλ. επικύρωνε] διά της σφραγίδος της Νομαρχίας. Αφήνω λοιπόν έκαστον να κρίνη περί της εκβάσεως. Εν τέλει αι κάλπαι έκλεισαν και έγινεν η διαλογή.

[Παραλείπουμε την ανάλυση με πίνακα που κάνει ο Ι.Μ.Ρ. υπολογίζοντας τις ψήφους που έχασε από διπλοψηφίες και μη συσπείρωση των αντιβενιζελικών, καταλήγοντας:]

Λοιπόν η εκλογή ήτο υπέρ ημών αλλά η βία και η αυθαιρεσία έφεραν τοντίθετο αποτέλεσμα και έτσι εχάσαμε. Δεν ήρκουν τα τόσα μέσα τα οποία είχον υπέρ αυτών οι Βενιζελικοί, αλλά συμμάχησεν και ο ουρανός μαζί των και άνοιξαν οι καταρράκται του ουρανού και όλην την ημέραν έβρεχεν. Και ενώ οι Αντιβενιζελικοί δεν το εθεώρησαν ως ζωτικόν ζήτημα και έφευγαν χωρίς να ψηφίσουν, αντιθέτως οι Βενιζελικοί το εθεώρησαν ζήτημα ζωής και θανάτου και επέμεναν, παρ΄ όλην την βροχήν, να ψηφίσουν. Και τέλος εψήφισαν ενώ οι ημέτεροι ετράπησαν εις φυγήν.

This entry was posted in πολεογραφία, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία, εσωτερική γεωπολική, εκλογές 2015 and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

  1. Ο/Η dimitrisfileles λέει:

    Λες να μας κάνει καμιά «λαδιά» η βροχή, δάσκαλε; Δε νομίζω!!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s