Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ

Από το Ημερολόγιο του Ι.Μ. Ρέντζου

[Ο Σβορώνος (2007: 121-122) περιγράφει με λιτότητα τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. «Η Ελλάδα κόπηκε στα δύο. Η Entente [Αντάντ] εξόπλισε τη βενιζελική Ελλάδα κι επέβαλε αποκλεισμό στη βασιλόφρονα. Τέλος ο Βενιζέλος, με τη βοήθεια των συμμαχικών στρατευμάτων, μπήκε στην Αθήνα και πήρε την εξουσία». Έτσι η ελληνική πολεμική εμπλοκή κλιμακώνεται από τους πρώτους μήνες του 1917, χάρη στις ενέργειες της προσωρινής βενιζελικής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, ενώ η Ελλάδα γίνεται επίσημα σύμμαχος της Αντάντ από το 1917. Αυτό οδηγεί σε γενικότερη στρατιωτική προετοιμασία με τη βοήθεια γάλλων στρατιωτικών. Όλα οδηγούν στη γενική επιστράτευση παρά τα εμπόδια που προβάλλονται από τους παράγοντες του ανατραπέντος βασιλικού περιβάλλοντος. Σε όρους εσωτερικής λειτουργίας της χώρας και εμφύλιας αντιπαράθεσης η ζωή στην Πρέβεζα είναι αντιπροσωπευτική για όσα θα συμβαίνουν και σε άλλες πόλεις. Η 30ή Μαΐου είναι δραματική. Στην προκυμαία λαμβάνουν χώρα συγκρούσεις μεταξύ βενιζελικών και στρατιωτικών δυνάμεων. Η πόλη καταλαμβάνεται από τους Γάλλους. Ο Ι.Μ.Ρ. παρατηρεί την εκθρόνιση του Κωνσταντίνου και την επέμβαση των Γάλλων με θλίψη εκφράζοντας ειρωνεία για όσα συμβαίνουν με συμμετοχή του λαού και ελπίδα για επαναφορά στην πρότερη «κανονική τροχιά». «Το άτοπον και αντιπατριωτικόν είναι οπού, ενώ εζητωκραύγαζον υπέρ της Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, ελησμόνησαν την Ελλάδα και ουδείς εζητω-κραύγασεν το τοιούτον.» Ακολουθεί η εγγραφή στις…]

3 Ιουνίου 1917 Ημέρα Σάββατον

Πάσα ιδέα περί καταλήψεως Πρεβέζης είτε εκ μέρους των Ιταλών είτε εκ μέρους των Γάλλων είτε και πάσης ξενικής κατοχής εξέλιπεν.

Τα περί καταλήψεως της Πρέβεζας, σύμφωνα με την ειδησεογραφία της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ (5/61917, σελ. 2). Επάνω το πρωτοσέλιδο του ΕΜΠΡΟΣ της 27ης Μαΐου 1917.

Αίφνης, περί ώραν 8½ π.μ. ήρχισεν να ηχή ο κώδων του Αγίου Χαραλάμπους και οι άνθρωποι έσπευσαν να μάθωσιν τι γίνεται. Πληροφορούνται λοιπόν ότι εις τον λιμένα μας εισήλθεν ένα αντιτορπιλικόν γαλλικόν, το οποίον αγκυροβόλησεν εν τω λιμένι μας, μεταξύ Πρεβέζης και Ακτίου. Ενόσω οι άνθρωποι συνωστίζοντο, επί τοσούτον και η αγωνία εκορυφούτο, διότι δεν ηδύναντο να μάθωσιν περί τίνος επρόκειτο. Αίφνης ο Στρατός και η Χωροφυλακή κατέλαβαν την προκυμαία και απομάκρυναν τους ανθρώπους. Οι άνδρες πάντες ήσαν εφ΄ όπλου λόγχη και ανέμεναν από στιγμής εις στιγμήν να εξέλθη ο πλοίαρχος να μάθωσιν περί τίνος επρόκειτο. Διαδόσεις λοιπόν έλεγον ότι ήλθον Γάλλοι να καταλάβωσιν στρατιωτικώς την πόλιν και ότι έχουν και στρατόν Σενεγαλέζων.

Μετά μίαν ώραν όμως, μεταβάς επί του ατμοπλοίου ο Λιμενάρχης και κατόπιν αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί, συνομίλησαν με τον Κυβερνήτην του πλοίου. Ο Κυβερνήτης του πλοίου τοις εδήλωσεν ότι έχει διαταγάς να καταλάβη την πόλιν στρατιωτικώς, τοις απηύθυνεν δε έγγραφον ότι εντός δύο ωρών να παραδώσουσιν την πόλιν και πάντες οι στρατιωτικοί να αναχωρήσωσιν, αι δε πολιτικαί Αρχαί δύνανται να παραμείνωσιν.

Αναστάτωσις λοιπόν ήλθεν εις όλους τους κλάδους. Ο Στρατός τρέχει να ετοιμασθή προς αναχώρησιν. Χωροφυλακή επίσης. Πολιτικοί υπάλληλοι ομοίως και αναστάτωσις επικρατεί.

Μετά την λήψιν του εγγράφου, αι Αρχαί συσκεφθείσαι εζήτησαν οδηγίας εκ μέρους των προϊσταμένων αρχών των και αι μεν στρατιωτικαί Αρχαί έλαβον διαταγάς από εν Άρτη εδρεύουσαν Μεραρχίαν να παραδώσωσιν την πόλιν, αι δε πολιτικαί Αρχαί να παραδώσωσιν, αλλά, εάν δεν τους εξαναγκάσουσιν να φύγωσιν, να παραμείνουσιν εις τας θέσεις των.

Τω όντι λοιπόν διά πρωτοκόλλου παρέδωσαν εις τον Γάλλον κυβερνήτην την πόλιν και αμέσως κατέβη η κυανόλευκος από το φρούριον του Αγίου Ανδρέου και υψώθη η γαλλική σημαία. Άπαντα τα φρούρια κατέλαβαν στρατιωτικοί και εις τα γραφεία ετέθησαν φρουροί στρατιώται Συνεγαλέζοι (αραπάδες). Εν τω μεταξύ όμως δεν έλλειψαν αι διαρπαγαί. Φρούρια και νοσοκομείον εγυμνώθησαν εκ μέρους των πολιτών. Διηρπάγησαν άπαντα και αναφέρω μερικά: κάρα, δίτροχα και τετράτροχα, αμάξια, κουβέρτες, σινδόνια από το νοσοκομείον, κρεββάτια και κάθε άλλον.

Τα καταστήματα είναι κλειστά και ο κόσμος εις αλλόκοτον κίνησιν. Τέλος, μετά την κατάληψιν, το αντιτορπιλικόν αναχώρησεν και μετά παρέλευσιν ωρών επέστρεψεν και έφερεν στρατόν της Αμύνης, όστις διεμοιράσθη εις διάφορα στρατιωτικά καταστήματα. Την νύκτα η πόλις εφρουρείτο στρατιωτικώς από περίπολα και εγένοντο διαδηλώσεις και [ηκούγοντο] ζητωκραυγαί υπέρ του Ελευθερωτού Βενιζέλου. Την επομένην τας…

…4 Ιουνίου [1917] Ημέραν Κυριακήν…,

…μ.μ. αφίχθη ο κ. Παππαναστασίου (sic) ως αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως του νέου καθεστώτος.

[Θα συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες.]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σβορώνος, Ν.Γ., (2007), Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας ‒ Βιβλιογραφικός οδηγός Σπύρου Ι. Ασδραχά, Αθήνα, Εκδ. Θεμέλιο.

This entry was posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, πολεογραφία, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Λιμάνι Πρέβεζας and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s