ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΗ ΙΤΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ

Πολύ αργότερα μετά τη Ναυμαχία της Πρέβεζας του 1538

[Ο Νίκος Καράμπελας, ακούραστος ερευνητής και τεκμηριωτής της πρεβεζάνικης ιστορίας, μας πληροφορεί πως απέκτησε αυτή την όμορφη και καλοτυπωμένη λιθόγραφη καρτολίνα που δημοπρατήθηκε πρόσφατα και τη μοιράζεται (όπως λέμε) μαζί μας. Εκδόθηκε για να προπαγανδίσει τη «ναυμαχία» της Πρέβεζας του 1911, όταν οι Ιταλοί επιτέθηκαν κατά της τουρκοκρατούμενης, τότε, Πρέβεζας. Η «ναυμαχία» εντασσόταν στις επιχειρήσεις των Ιταλών στη διάρκεια του Ιταλο-τουρκικού πολέμου του 1911.]

Μετά το πιο πάνω σχόλιο του φίλου ΝΔΚ παραθέτουμε σχετικές εγγραφές από το Ημερολόγιο του Ιωάννη Μ. Ρέντζου. Υπενθυμίζουμε άλλωστε την παλιά πρεβεζάνικη ιταλοτουρκική ναυμαχία του 1538 με νικητές, τότε, τους Τούρκους. Ο αναγνώστης θα επισημάνει τη διαφορά ημερομηνιών πάνω στην κάρτα και στις ημερολογιακές εγγραφές που οφείλεται στη διαφορά ημερολογίων.

ΜΗΝ Σεπτέμβριος 1911

1η Σεπτεμβρίου 1911 – Ημέρα Πέμπτη

Στυγερά δολοφονία εγένετο εν τω Τελωνείω. Κάποιος μουατζίρης [1] πρόσφυξ, αχθοφόρος τελωνείου, εδολοφόνησεν τον Αθανάσιον Γαζάνα, νέον, ρωμαλέον και γενναίον. Η κηδεία εγένετο την επομένην, συγκινητικωτάτη. […]

6 Σεπτεμβρίου 1911

Η βροχή διήρκεσεν όλην την νύκτα και σήμερον εξακολουθεί να βρέχει.

Ο Δήμαρχος Πρεβέζης, κατ’ ιδίαν βούλησιν, αφήρεσεν όλας τας τέντας, δηλαδή τους τσίγκους, από τα καταστήματα και τοιουτοτρόπως η αγορά έμεινεν ελεεινόν θέαμα και σήμερον με την βροχήν τα καταστήματα είναι κλειστά.

7 έως 15 Σεπτεμβρίου 1911

Ο καιρός ήσυχος αλλά ζέστη πάντοτε.

Επειδή η Ελλάς έθεσεν υπό κάθαρσιν την Τουρκίαν 48 ώρας, ελληνικά ατμόπλοια δεν προσεγγίζουν καθώς και τα αυστριακά. Δια τούτον έχομεν μεγάλην απραξίαν εις το εμπόριον και ακινησίαν εις όλας τας εργασίας.

16 Σεπτεμβρίου 1911 – Ημέρα Παρασκευή

Σήμερον την πρωίαν ενεφανίσθησαν εις το Ιόνιον Πέλαγος απέναντι εις θέσιν Τσαρλαμπά, [2] εξ (6) πλοία πολεμικά υπό ιταλικήν σημαίαν και περιφέροντο εις το ανοικτόν πέλαγος. Κατά το μεσημέρι δύο τορπιλικά τουρκικά, τα οποία εστάθμευον εις τον λιμένα μας, εξήλθον με ενσφραγίστους διαταγάς, αλλά μέχρις ότου φθάσουν εις ορισμένον σημείον, τα θωρηκτά τα ιταλικά τα εβομβάρδισαν και το μεν ένα εξ αυτών έγινε άχρηστον το δε έτερον κατόρθωσε και ήλθεν πάλιν μέσα εις τον λιμένα. [Αυτό] μετέβη εις Βαθύ και εκεί έδεσεν πρυμάτζα.[3] Όσοι δε ναύτες ήσαν εις το πρώτον, το οποίον έγινεν άχρηστον, εκτός εξ [= 6], οι οποίοι διεσώθησαν κολυμβούντες, οι λοιποί, εφονεύθησαν.

Μόλις εγνώσθη το απαίσιον αυτό γεγονός, αμέσως αξιωματικοί έφιπποι καλούσαν τους στρατιώτες εις τα όπλα. Τα καταστήματα έκλεισαν και πανικός κατέλαβεν τον κόσμον. Η Κυβέρνησις αμέσως όπλισεν όλους τους Τούρκους πολίτας από 14 ετών μέχρι ογδοήκοντα όχι όμως και τους Χριστιανούς. Την νύκτα λοιπόν στρατός και πολίται ευρίσκοντο επί ποδός.

17 Σεπτεμβρίου 1911

Ήλθεν διαταγή εις την Κυβέρνησιν να συνάξη εφεδρείας ρεντίφηδες, μουσταρίφες κ.λπ.

18 Σεπτεμβρίου 1911 – Κυριακή

Ο καιρός βροχερός. Ο ιταλικός στόλος παραμένει έξω και εμποδίζει τα ατμόπλοια προορισμένα δια τον λιμένα μας, συλλαμβάνει δε παν ιστιοφόρον είτε εισερχόμενον είτε εξερχόμενον του λιμένος. Συνέλαβεν και εμπορικόν ατμόπλοιον υπό σημαίαν ελληνικήν αγγλικήν. Επίσης και έτερον ατμόπλοιον υπό σημαίαν τουρκικήν.

Η Κυβέρνησις όπλισεν και τους Ισραηλίτας.

19 Σεπτεμβρίου 1911 – Δευτέρα

Βροχή όλην την ημέραν σήμερον. Το εσπέρας έφθασαν εξ Ιωαννίνων έξ (6) κανόνια και εξακόσιοι άνδρες.

21 Σεπτεμβρίου 1911

Από το φρούριον Άγιος Γεώργιος κατέβασαν το σουτάρδον, έκοψαν και τας λεύκας, οπού ήσαν πλησίον εις το φρούριον.

[…].

25 Σεπτεμβρίου 1911

[…]

Πολλά και διάφορα διαδίδονται. Μετακινήσεις στρατού, πυροβολεία εν ενεργεία.

__________________________

[1]          Μουατζίρης (muhacir), σημαίνει πρόσφυγας, όπως το παραθέτει ο Ι.Μ.Ρ. Στην Πρέβεζα, υπάρχει ακόμα το όνομα της άλλοτε παραδοσιακής περιοχής της πόλης, που ήταν τα Ματζίρικα.

[2]          Περιοχή στη δυτική ακτή της πόλης, στο προάστιο Παντοκράτορας.

[3]          Πρυμάτσα είναι το σχοινί της πρύμνης, το οποίο δένεται στο λιμάνι για να σταθεροποιηθεί το σκάφος κατά την αγκυροβολία.

Posted in πρεβεζάνοι επιστήμονες, πολεογραφία, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Ιστορία | Tagged , | 2 Σχόλια

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

 Κύκλος Περιηγήσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πρέβεζα»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα», διοργανώνει κύκλο περιηγήσεων με τίτλο «Γνωρίζοντας τα Μνημεία του Τόπου μας» και μας προσκαλεί με σκοπό τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου μας.
1η Εκδρομή: 14.05.2017. ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ– ΖΑΛΟΓΓΟ – ΚΑΣΣΩΠΗ
8:30 ~ 10:30, Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Πελαγίας
11:00 ~ 12:30 Ιερός Βράχος Ζαλόγγου και Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου
12:30 ~ 14:00 Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης
16:00 Επιστροφή στην Πρέβεζα
Η περιήγηση ξεκινά με την επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή της Αγίας Πελαγίας, η οποία είναι κτισμένη πάνω στα ερείπια ρωμαϊκής έπαυλης. Εν συνεχεία θα βρεθούμε στον Ιερό Βράχο του Ζαλόγγου, επισκεπτόμενοι δυο μνημεία σύμβολα της θρησκείας και του ηρωισμού. Την Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου και το μνημείο των Σουλιωτισσών, έργο του γλύπτη Ζογγολόπουλου. Έπειτα, θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης, μιας οργανωμένης πόλης-κράτους του 4ου αιώνα π.Χ.. Τέλος, μπορούμε να απολαύσουμε την εκθαμβωτική θέα που προσφέρεται από το χωριό Καμαρίνα, κάνοντας ένα διάλειμμα για καφέ και συζήτηση.
2η Εκδρομή: 11.06.2017 – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
8:30 ~ 09:30 Αναχώρηση από Πρέβεζα και άφιξη Κορωνησία
10:00 ~ 11:30 Περιήγηση στην εκκλησία της Παναγίας και στο παρεκκλήσι του Αγίου Ονούφριου Κορωνησίας
12:00 ~ 14:00 ελεύθερος χρόνος και φαγητό
15:30 Επιστροφή στην Πρέβεζα
Η περιήγησή μας αυτή τη φορά ξεκινάει πριν φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, απολαμβάνοντας το φυσικό τοπίο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα γνωρίσουμε πολιτισμούς που άνθισαν πέριξ του Αμβρακικού κόλπου. Προορισμός μας η Κορωνησία, ένα μικρό ψαροχώρι, που δεν φημίζεται τόσο για τις ελκυστικές παραλίες του όσο για το σημαντικό οικοσύστημα που φιλοξενεί. Στην Κορωνησία θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το σημαντικό μνημείο της βυζαντινής περιόδου, την εκκλησία της Παναγίας, η οποία χρονολογείται στον 10ο αιώνα μ.Χ. καθώς και το παρεκκλήσι του Αγίου Ονούφριου Κορωνησίας. Η περιήγησή μας ολοκληρώνεται με διάλειμμα για καφέ και συζήτηση στις ακτές του Αμβρακικού Κόλπου.
Δηλώσεις για τη συμμετοχή στις περιηγήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 10.05.2017 για την 1η Εκδρομή και την Τετάρτη 07.06.2017 για την 2η Εκδρομή. Ως σημείο συγκέντρωσης και αναχώρησης έχει οριστεί η Πλατεία Ανδρούτσου. Το ποσό για τη συμμετοχή ανέρχεται στα 10 €,στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μετακίνηση με λεωφορείο, καθώς και ξενάγηση, καθ’ όλη τη διάρκεια των περιηγήσεων, από τις πιστοποιημένες ξεναγούς – αρχαιολόγους (Αθανασία Κεραμάρη & Πολυξένη Μπάρκα).
Διευκρινίσεις και συμμετοχές σε συνεννόηση με Κωνσταντίνο Λογοθέτη και  Άννα Μαρία Σαρδελή.

Posted in πολιτισμός, τοπικότητα, Ζάλογγο, Πρέβεζα, γεωγραφία | Tagged , , | Σχολιάστε

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Για την ποδηλατοπορεία της μεθεπόμενης Κυριακής

[Η «ΚΙΝΗΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συμμετέχει στην 10η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ελληνικών πόλεων, που γίνεται την Κυριακή στις 14 Μάη 2017 και ώρα 11.00 σε 22 πόλεις της Ελλάδας και στην Πρέβεζα. Η διαδρομή της ποδηλατοπορείας είναι η παρακάτω:  Πλατεία Ανδρούτσου-Δικαστήρια – πεζόδρομος παραλίας – Κυανή Ακτή- Παντοκράτορας (σχολείο) – Ζεύξη – Γρ.Λαμπράκη – Λεωφόρος Ειρήνης – Φόρος – Κοιμητήριο– Βαθύ – μνημείο Καρυωτάκη – Πευκάκια-Ανθόκηπος – Πλατεία Ανδρούτσου – Δικαστήρια (τέλος διαδρομής). Στην ποδηλατοπορεία συμμετέχουν κάτοικοι της περιοχής, μαθητές σχολείων, γυμνασίου, φοιτητές κλπ.  Ενδεικτικός χρόνος ποδηλατοπορείας 60 min περίπου.]

Ποδηλάτισσες και ποδηλάτες όλης της Ελλάδας ενωθείτε! Καιρός να λαδώσουμε τις αλυσίδες μας! Ετοιμαζόμαστε για την δέκατη Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία! Την Κυριακή 14 Μαίου θα βγούμε στους δρόμους 22 πόλεων διεκδικώντας αξιοπρεπείς ποδηλατικές μετακινήσεις. Χάρη στην πίεσή μας μπήκαν τα ποδήλατα στο μετρό της Αθήνας, χάρη στην πίεσή μας κατασκευάστηκαν οι λίγοι ποδηλατόδρομοι που υπάρχουν σήμερα, χάρη στην πίεσή μας καταρτίστηκαν προδιαγραφές ποδηλατικών υποδομών που βοηθούν όσους δήμους επιθυμούν να ανοίξουν δρόμο στο ποδήλατο.

Οι πόλεις δεν θα αλλάξουν ποτέ αν δεν το ζητήσουμε. Δεν είναι θέμα χρημάτων, κονδύλια υπάρχουν (π.χ. εργαλεια χρηματοδοτησης ΣΒΑΚ, ΟΧΕ) και δεν αξιοποιούνται. Οι δήμοι προτιμούν να οργανώνουν ποδηλατικούς γύρους ή ποδηλατοβόλτες μία, δύο ή πέντε μέρες το χρόνο χωρίς να απαντούν στο αίτημα για ποδηλατική μετακίνηση τις υπόλοιπες 360. Το ποδήλατο δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι εργαλείο καθημερινής χρήσης, ας τους βοηθήσουμε να το καταλάβουν. Δέκα χρόνια φωνάζουμε. Καιρός να γίνουν δέκα πράγματα!

Ετοιμάστε αυτοσχέδια πλακάτ, σκεφτείτε δημιουργικούς τρόπους διαμαρτυρίας, φέρτε παρέα, κέφι και αποφασιστικότητα! Αν δεν μπορείτε να έρθετε, ενημερώστε τους φίλους σας, διαδώστε το αίτημα στα κοινωνικά δίκτυα (twitter @podilates, F/B Facebook) ή τηλεφωνήστε στο δήμο σας και ρωτήστε τι κάνει για την ποδηλατική μετακίνηση.

Αθήνα Πεδίο του Αρεως Ωρα 12.00 Κατάληξη και επίδοση αιτημάτων στο Δημαρχείο περίπου 13.30 Αιτήματα: Υλοποίηση όσων προβλέπει το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας για τους ποδηλατόδρομους. Συντήρηση του Νότιου Αξονα (ποδηλατόδρομος Γκάζι-Φάληρο) και υλοποίηση του Βόρειου. Μέτρα για την ασφάλεια των ποδηλατών. Κατάρτιση συστηματικής και συνεκτικής πολιτικής για την προώθηση της ποδηλατικής μετακίνησης. Οργάνωση: ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ, ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα Αργος Πλατεία Δημοκρατίας, Λαϊκή Αγορά ‘Αργους Αταλάντη Δράμα Πλατεία Ελευθερίας Ωρα 10.30 Οργάνωση: Πρωτοβουλία Πεζών και Ποδηλατών Δράμας, Οικολογική Κίνηση Δράμας Ηγουμενίτσα Ηράκλειο Λιοντάρια Θάσος Ποταμιά (Αρσανάς) Ωρα 11.00 Θεσσαλονικη Πλατεία αρχαίας αγοράς, Εγνατία με Αριστοτέλους (Άγαλμα Βενιζέλου) Ωρα 17.00 Αιτήματα 1) Κατασκευή μητροπολιτικού ποδηλατόδρομου. 2) Το υπάρχον δίκτυο ποδηλατολωρίδων να συντηρείται και να αστυνομεύεται. 3) Άμεση λύση στις παράνομες και επικίνδυνες ποδηλατολωρίδες της παραλιακής. 4) Δημιουργία κατάλληλων και φυλασσόμενων θέσεων στάθμευσης σε σχολεία, εμπορικά κέντρα, πλατείες κλπ. 5) Προώθηση της συνδυασμένης μετακίνησης του ποδηλάτη µε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οργάνωση:Π.Α.Σ.Θ. www.pasth.gr (link is external) www.facebook.com/pasth.gr/ (link is external) FB Event https://www.facebook.com/events/450821488586879/ (link is external) Κατερίνη Πλατεία Ελευθερίας Ωρα: 11 Οργάνωση Ποδηλατική Από-δραση Πιερίας Κερκυρα  Πεντοφάναρο, Λιστόν Ωρα: 1130 Αιτήματα: Να προστατευθούν οι ποδηλατόδρομοι ώστε να επαναλειτουργήσουν, να τεθούν ξανά σε κυκλοφορία τα 100 ενοικιαζόμενα ποδήλατα με χρονομίσθωση στους 8 σταθμούς τους, να συνεργαστεί ο δήμος στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Οργάνωση: σύλλογος Ορθοπεταλιά Κοζάνη  Κεντρική Πλατεία (Καμπαναριό) Ωρα 11:00 Αιτήματα 1) Παρκινγκ ποδηλάτων στα πάρκα & σε όλα τα Σχολεία 2) Σύνδεση των υπαρχόντων ποδηλατοδρόμων και επιμήκυνση τους (Περιφερειακό Ποδηλατόδρομο). Οργάνωση: Ποδηλάτες Κοζάνης Κομοτηνή Οργάνωση: Θράκας Ιππέας Λαμία Πλατεία Ελευθερίας Ωρα 1830 Αιτήματα: Οδική ασφάλεια. Δίκτυο για την ασφαλή μετακίνηση με ποδήλατο που να διατρέχει όλη την πόλη, περνώντας από τα πιο κεντρικά σημεία. Aσφαλείς χώροι στάθμευσης εντός του χώρου των σχολείων και γενικότερη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης με ποδήλατο καθηγητών και μαθητών. Mαθήματα ποδηλάτου και οδικής ασφάλειας με ποδήλατο για τα παιδιά, Λέσβος Πλατεία Σαπφούς Ωρα 1700 Οργάνωση: Ποδηλατικός Σύλλογος Λεσβου Μεσολόγγι  Κεντρική πλατεια (Μάρκου Μπότσαρη) Ωρα 12 Αιτήματα: μετατροπή Μεσολογγίου σε ποδηλατική πρωτεύουσα της Ελλάδας, με δημιουργία ποδηλατικού μουσείου από υπάρχουσα, παγκοσμίου κλάσεως ιδωτική συλλογή. Κατασκευή ποδηλατικών υποδομών. Μώλος-Καμμένα Βούρλα-Αγιος Κωνσταντίνος Πλατεία Μώλου Οργάνωση Προβο-μάστορες Πρέβεζα Παραλία Δικαστήρια, ώρα  11.00 Σκύρος, Κεντρική Πλατεία Ωρα 9.00 Τρίκαλα Κεντρική Πλατεία Ωρα 11.00 Χαλκίδα  Παραλία, αγάλματα Χανιά  Πλατεία αγοράς Ωρα: 1730 Αιτήματα: 1. Εφαρμογή του ΚΟΚ παντού (και στο παρκάρισμα). 2. Πεζοδρόμια, πλατείες και διαβάσεις μόνο για πεζούς. 3. Σταθμοί ποδηλάτων σ όλη την πόλη. 4. Ποδηλατόδρομοι στο κέντρο. 5. Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης. Οργάνωση: Ποδηλάτρεις Χίος Oργάνωση: ΠΟΔΗΛΑΤΕΙΝ και Ποδηλατες Χιου

Posted in Δημόσιος Χώρος | Tagged , , | Σχολιάστε

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΠΡΙΣΛΕΫ

Τιμή στον εκλεκτό συνάδελφο

Πριν λίγες μέρες έφυγε από τον κόσμο αυτό ο σημαντικός ευρωπαίος πολιτικός και συνδικαλιστής Julian Priestley στην ηλικία των 66 ετών, μετά από μακρά ασθένεια. Τον είχα γνωρίσει και συνυπηρέτησα μαζί του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου των υπαλλήλων κατήγγειλε μια υπηρεσιακή αδικία σε βάρος μου, κάλεσε σε γενική συνέλευση το προσωπικό και, χάρη στη δική του παρέμβαση ξεπεράστηκε το ζήτημα.

Ο Τζούλιαν ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος. Μετά την αποφοίτησή του από το υψηλού επιπέδου τμήμα «Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία» (PPE) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προσελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ηλικία των 22 ετών, το 1973, ως διοικητικός υπάλληλος. Την επόμενη δεκαετία (1981-83) τον βρίσκουμε πρόεδρο της Επιτροπής προσωπικού και γενικό γραμματέα της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου (1989-1994) και αμέσως μετά διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του ΕΚ Κλάους Χένς (1994-1997).

Από το 1997 μέχρι το 2007 χρημάτισε Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνυπηρετώντας με πέντε διαφορετικούς προέδρους, ενώ με το πέρας της σταδιοδρομίας του στο ΕΚ έλαβε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ τον τίτλο του λόρδου «για τις υπηρεσίες του προς την Ευρώπη» καθιστάμενος, κατά το βρετανικό τυπικό, Sir Julian Priestley. Μετά την αφυπηρέτησή του ασχολήθηκε με τη συγγραφή και παραπέμπουμε εδώ για πληροφορίες σχετικές με τη θαυμαστή διαδρομή του.

Πληροφορήθηκα με μεγάλη θλίψη το θάνατό του και τελειώνω το παρόν ενημερωτικό με την ευχή «γαίαν έχοι ελαφράν».

Posted in Ευρώπη - ΕΕ | Tagged | Σχολιάστε

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

Καταγγελία για την υφιστάμενη κατάσταση

Σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης έχει καλλιεργηθεί η ψευδής εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δρόμοι. Η αλήθεια είναι ότι σ’ αυτή τη χώρα υπάρχει ένα από τα πυκνότερα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων. Αυτό που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα είναι σιδηρόδρομοι, πεζόδρομοι και πεζοδρόμια (με τα οποία θα ασχοληθούμε εδώ). Και είναι γνωστές οι δυσμενείς οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η γνωστή στην πόλη μας τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και υποβάθμιση της υγείας, και η απάνθρωπη μεταχείριση των πιο αδύναμων, όπως οι άνθρωποι με αναπηρίες.

Η κατάσταση πολλών πεζοδρομίων στην Πρέβεζα είναι τέτοια, που δυσχεραίνει την κίνηση πεζών, παιδιών, αθλουμένων, περιπατητών, βαδιστών αποστάσεων, ηλικιωμένων και κυρίως ατόμων με αναπηρίες. Αντίθετα, διευκολύνει και ενθαρρύνει την αυτοκίνηση και μάλιστα, η καταχρηστική στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια γίνεται και πρόξενος καταστροφών. Η κατάσταση στα πεζοδρόμια της πόλης είναι τόσο δυσάρεστη, ώστε στην Πρέβεζα δεν βλέπει κανείς να ξεπετάγονται παιδιά αλλά ούτε και να κυκλοφορούν άτομα με αναπηρικά αμαξίδια. Ούτε τυφλοί ιδίως μάλιστα ασυνόδευτοι. Αυτές οι κατηγορίες ατόμων περιέρχονται σε ένα είδος κοινωνικού αποκλεισμού, τον οποίον υποστηρίζουν οι τοπικές Αρχές. Τόσο οι αιρετές όσο και οι διορισμένες.

Πολλά έργα διευκόλυνσης της λειτουργίας των πόλεων γίνονται τα τελευταία χρόνια με χρηματοδότηση προγραμμάτων της ΕΕ αλλά η κατάσταση που περιγράφουμε αποτελεί ευθεία παράβαση των άρθρων 21 (απαγόρευση διακρίσεων λόγω αναπηρίας και ηλικίας), 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων) και 26 (ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Όσο για τους υπόλοιπους πεζούς, αυτοί εξαναγκάζονται να περπατούν στο οδόστρωμα, να εκτίθενται σε κίνδυνο να παρασυρθούν από τα οχήματα ή να αναγκάζονται «να προσέχουν», γυρνώντας συνεχώς να κοιτάξουν πίσω, πράγμα που μειώνει την ταχύτητα και την άνεση της κίνησής τους. Σε κάθε πάντως περίπτωση, σε περίπτωση τροχαίας θυματοποίησής τους, ο νόμος θα είναι ανέντιμα απέναντί τους («πεζός εκτός διαβάσεων»).

Και πάλι η υποστήριξη της αυτοκίνησης από τις αιρετές και διορισμένες  Αρχές της πόλης εξ αιτίας αυτής της κατάστασης, που συνδέεται με την μη ύπαρξη και μη λειτουργία των πεζοδρομίων οδηγεί σε παράβαση των άρθρων 2 (δικαίωμα στη ζωή), 3 (δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου) και 6 (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Πολλά ατυχήματα στην Πρέβεζα μπορούν να αναχθούν στη δυσλειτουργία των πεζοδρομίων της. Συμπερασματικά, η παρεμπόδιση του περπατήματος στην Πρέβεζα και η παρενόχληση και απειλή από τα οχήματα που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στην πόλη έχουν δυσμενή επίπτωση στην υγεία, οπότε σχετίζονται με παράβαση του άρθρου 35 (προστασία της υγείας). Όπως και να έχει το πράγμα,  δημιουργούνται εξευτελιστικές συνθήκες μετακίνησης επίσης κατά παράβαση του άρθρου 1 (ανθρώπινη αξιοπρέπεια) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Παραπέμπουμε (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ) στη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρας παραπόνων που προτυποποιήθηκε από τον φορέα SOSTE (που υιοθετούμε και αναπαράγουμε) και ήδη υποβάλαμε με τις ανάλογες διαφοροποιήσεις. Νομίζουμε πως υποβοηθούμε και το έργο των (αδικαιολόγητων) Αρχών ώστε να ελέγχουν και ενδεχόμενα ιδιωτικά συμφέροντα που βλάπτουν άμεσα το δημόσιο χώρο της Πρέβεζας και τη λειτουργία του.

Posted in πεζός, πεζόδρομος, πλακόστρωση, ποδηλατόδρομος, τροχαία εγκλήματα, δίκτυο υγιών πόλεων, δημόσια υγεία, εσωτερική γεωπολική, κινητικότητα, λαϊκό κίνημα, Visit Preveza | Tagged , | Σχολιάστε

ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Μια κίνηση με ελληνικά αρχικά

Πριν ένα μήνα βρέθηκα στο Παρίσι. Είχα μπει σε ένα «καφέ» για να πάρω πρωινό με εσπρέσο και κρουασάν. Μιλάμε για Πορτ ντ’Ορλεάν, στάση Αλεζιά, στο Le Zeyer, για όποιον το ξέρει. Περίμενα να με σερβίρουν αλλά έξω στο πεζοδρόμιο είδα μια μικρή ομάδα νεαρών που μοίραζαν κάτι διαφημιστικά. Άφησα για λίγο το τραπέζι μου και βγήκα για να ζητήσω το φυλλάδιο, να περάσω λίγο την ώρα μου πίνοντας τον καφέ.

Είδα λοιπόν πως ήταν περιληπτικό πρόγραμμα της κίνησης του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που ήταν στις χθεσινές προεδρικές εκλογές υποψήφιος. Μου άρεσε που δεν ήταν ένα απλό εμπορικό διαφημιστικό παρά επρόκειτο για μικρή μπροσούρα, ας πούμε, του αριστερού υποψηφίου. Άλλωστε σε εκείνη τη φάση του προεκλογικού αγώνα στη Γαλλία ακούγαμε για Δεξιά και Άκρα Δεξιά μόνο.

Εντύπωση μου έκανε στο φυλλάδιο πως πρόβαλλε τον λογότυπό του και τον εξηγούσε και πως δεν ήταν τίποτε άλλο από το ελληνικό γράμμα φ. Το «φι» συνέπιπτε με τα αρχικά F.I. της πολιτικής κίνησης France insoumise, που σημαίνει «ανυπόταχτη Γαλλία». Ναι, ήταν εντυπωσιακό πως σε μια χώρα με λατινικό αλφάβητο, σήμα της κίνησης γινόταν ένα ελληνικό ψηφίο. Αν μη τι άλλο, αυτό έδειχνε πως οι επικοινωνιολόγοι της κίνησης πίστευαν πως η ελληνική ιδέα «πουλάει». Όπως άλλωστε και η γαλλική ιδέα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη.

Καθώς επεξεργαζόμουν το φυλλάδιο είδα στην αρχή, στην πρώτη σελίδα, δύο λέξεις με μεγάλα γράμματα, που άρχιζαν από FI… Έβγαλα το στυλό μου και γραμμογράφησα γύρω γύρω τα γράμματα F και I, ώστε να αναδεικνύεται από την πρώτη σελίδα, που δεν υπήρχε, ο τίτλος «FI» της κίνησης. Ήπια τον καφέ μου και έφυγα. Όμως…

Όμως στο διπλανό φούρνο είδα τους νεαρούς που έκαναν ένα διάλειμμα και είχαν μπει να πάρουν ένα καφέ στα όρθια. Τους πλησίασα και τους καλημέρισα. Με υποδέχτηκαν με χαμόγελο, αφού, άλλωστε η δουλειά τους εκείνο το πρωί ήταν «επικοινωνία». Είχαν βγει για προβολή του Μελανσόν και γνωριμίες στη γειτονιά.

Τους δήλωσα την προέλευση μου και τους έδειξα την πρότασή μου για το FI στην πρώτη σελίδα. Έδειξαν ικανοποίηση. Με ρώτησαν αν ψηφίζω στη Γαλλία και (αφού δεν ψηφίζω) τι θα ήθελα εγώ για τη Γαλλία σε αριστερή προοπτική. Είπα τα δικά μου. Πως τη θέλω επικεφαλής του «άλλου» κόσμου, αφού οι αγώνες για κοινωνική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αποτύχει. Κάπως έτσι φανταζόμαστε, αρκετοί νομίζω, αυτή τη χώρα. Να αντιπροσωπεύσει το κοινωνικά νέο. Πόσο εύκολο;

Ο ζητιάνος (που δεν είπαμε τίποτα γι’ αυτόν) ήταν ακόμα εκεί, απέναντι από το φούρνο…

Posted in λαϊκό κίνημα | Tagged | Σχολιάστε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Με βραβείο σε μελέτη ή άρθρο σχετικά με την ιστορία της πόλης μας

Παραθέτουμε τη σχετική προκήρυξη και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία. 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συγγραφή μελέτης για την Ιστορία της Πρέβεζας

Το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νομού Πρέβεζας προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή μελέτης που θα αναφέρεται σε οποιοδήποτε θέμα της Ιστορίας της Πρέβεζας από την εποχή της ίδρυσής της μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Ο διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή της καλύτερης μελέτης, στον ή τη συγγραφέα της οποίας θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €). Επιπλέον, οι μελέτες που θα κριθούν άξιες δημοσίευσης, θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο με τη φροντίδα του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις.

Η επιλογή της καλύτερης μελέτης θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τους:

  1. Αναστασόπουλο Νικόλαο, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  2. Δημητρόπουλο Δημήτρη, διευθυντή ερευνών του Ε.Ι.Ε.
  3. Μιχαηλάρη Παναγιώτη, ομότιμο διευθυντή ερευνών του Ε.Ι.Ε.
  4. Παγκράτη Γεράσιμο, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
  5. Παπακώστα Χριστίνα, ιστορικό, ερευνήτρια.

Όροι του διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι και φοιτητές ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, ηλικίας μέχρι 40 ετών (γεννημένοι μετά την 1.1.1977).

Οι επιστημονικές μελέτες που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και βασισμένες σε αρχειακό υλικό (δημοσιευμένο ή ανέκδοτο) ή άλλες πηγές, να είναι αυτοτελείς, αδημοσίευτες και γραμμένες στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η πρωτοτυπία μπορεί να αφορά είτε το θέμα της μελέτης είτε ακόμα και την πραγμάτευσή του, υπό την έννοια της κατάθεσης νέων στοιχείων ή μιας νέας οπτικής επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος της ιστορίας της Πρέβεζας. Οι μελετητές οφείλουν να γνωρίζουν και να ακολουθούν τους καθιερωμένους επιστημονικούς κανόνες ως προς τη χρήση των πηγών και της βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερα ως προς το ζήτημα της βιβλιογραφίας, θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα λογοκλοπής. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ενδεικτικά κριτήρια τυπικής και ουσιαστικής αξιολόγησης των μελετών.

Η έκταση των μελετών οφείλει να κυμαίνεται μεταξύ 7.000 και 10.000 λέξεων και το κείμενο τους να διαμορφωθεί σε σελίδες μεγέθους Α4, με συνήθη περιθώρια, διάστιχο 1.5 και στοιχεία της γραμματοσειράς Times New Roman μεγέθους 12 στιγμών.

Οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) τυπωμένα αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο (CD) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017 και να αποσταλούν ταχυδρομικώς στα Γ.Α.Κ.–Αρχεία Ν. Πρέβεζας, Καραμάνη 1, 481 00 Πρέβεζα, με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό Πρεβεζάνικης Ιστορίας». Οι συμμετέχοντες πρέπει ταυτόχρονα να επισυνάψουν σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μελετητές αποδέχονται απολύτως και χωρίς επιφυλάξεις τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τη διαδικασία επιλογής της καλύτερης μελέτης από την Επιστημονική Επιτροπή. Παραχωρούν, ταυτόχρονα, το δικαίωμα έκδοσης της συγκεκριμένης εργασίας τους στο Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, χωρίς την απαίτηση πνευματικών δικαιωμάτων για αυτή.

Εάν κάποια μελέτη δεν πληροί τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής της προκήρυξης του διαγωνισμού (ηλικία και ιδιότητα συμμετέχοντος, θέμα της μελέτης κλπ) θα αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Στην περίπτωση που η Επιστημονική Επιτροπή κρίνει ότι όλες οι υποβληθείσες μελέτες δεν ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της προκήρυξης, έχει την ευχέρεια να μη λάβει απόφαση απονομής του βραβείου.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε όλους τους συμμετέχοντες και στον τοπικό έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Το χρηματικό έπαθλο θα κατατεθεί σε λογαριασμό τραπέζης του νικητή ή της νικήτριας του διαγωνισμού.

[Από την οργανωτική επιτροπή θα ζητηθεί να προστεθούν παράλληλα βραβεία με χρηματοδότηση του «Δημόσιου Χώρου» για τις εργασίες που σχετίζονται με το Ημερολόγιο του Ι.Μ. Ρέντζου.]

Posted in πρεβεζάνοι συγγραφείς, πρεβεζάνοι επιστήμονες, πολεογραφία, πολιτισμός, Ημερολόγιο Ι.Μ. Ρέντζου, Νικόπολη, Χάρτες της Πρέβεζας, γεωγραφία | Tagged , | 2 Σχόλια