ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Τα πανεπιστημιακά τμήματα στην Πρέβεζα, η λειτουργία ενός πρότυπου λαϊκού πανεπιστημίου και η ίδρυση ενός κέντρου διαθεματικής εκπαίδευσης σαν ενιαία λαϊκή διεκδίκηση

Μας δίνεται η ευκαιρία και πάλι να διατυπώσουμε προτάσεις για τη λειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολών στην Πρέβεζα, στην πόλη, στο έδαφος του Δήμου και της περιφέρειάς της.

Λέμε «και πάλι» επειδή αφορμές και ευκαιρίες για το ζήτημα υπήρξαν και άλλες κατά το παρελθόν. Τώρα, βέβαια, η πόλη μας κρατάει μια ρεαλιστική αμυντική στάση, αφού εκτιμούμε πως, στην φάση αυτή της προγραμματισμένης απομάκρυνσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών από την πόλη μας, βρισκόμαστε σε συνθήκες δυσμενούς συσχετισμού δυνάμεων. Αλλά και πάλι, εκτός από την αμυντική μας αυτή αντίδραση και τη διαμαρτυρία μας, υπάρχει ακόμα καιρός  για ιδιαίτερες προτάσεις πλαισίωσης και προβολής του ζητήματος «Πανεπιστήμιο στην Πρέβεζα».

πανεπιστ

Χρόνια τώρα, σε συναντήσεις μου με φοιτητές/φοιτήτριες, αφού κι εγώ μετέχω πάντα στο διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δεν έχανα ευκαιρία να πληροφορούμαι για τις συνθήκες σπουδών των παιδιών στην Πρέβεζα και τις εντυπώσεις τους από τις σπουδές τους και τη διαμονή τους στην πόλη, που ήταν ανεπιφύλακτα άριστες.

Και με τις συζητήσεις που κάναμε με τα παιδιά, μετά την ημερίδα στις 20 Μαΐου 2015, με πρόσκληση του προέδρου του Τμήματος και εκλεκτού φίλου Μιχάλη Διακομιχάλη, αισθάνθηκα με την εισήγησή μου πως ο χώρος του Τμήματος γινόταν ένα ανοιχτό φιλόξενο φόρουμ από το οποίο όλοι μπορούσαμε να ωφεληθούμε. Το θέμα μου ήταν «Δημόσιος χώρος: ένα αμφισβητούμενο, διεκδικούμενο και κοινοκτημονικό αγαθό» και το πρεβεζάνικο επιμύθιο ‒αν το πούμε έτσι‒ ήταν κατά πόσο μπορούν να γίνουν κοινοκτημονικές παρεμβάσεις στα πρεβεζάνικα κάστρα. Σχετικές λεπτομέρειες μπορούν να αντληθούν από τις αναρτήσεις εδώ και εδώ.

Ακόμα μερικά χρόνια πιο πριν, στο πρόγραμμα της δημοτικής παράταξης «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα – Λούρος – Ζάλογγο» (2010) προτείναμε τα εξής: Επίσης, με στόχο την υπηρέτηση του ιδεώδους της «διαθεματικότητας» ως σημαντικής πρότασης της δημοκρατικής εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική περιφέρεια του νέου Δήμου θα επιδιώξει, αφού πρώτα ζητήσει τη γνώμη των πρεβεζάνων πανεπιστημιακών και των καθηγητών του πρεβεζάνικου ΤΕΙ, την ίδρυση ή στέγαση πανεπιστημιακών τμημάτων με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα τέτοιων όπως «πολιτισμικής γεωγραφίας», «πολιτισμικής φυσικής», «πολιτισμικής χημείας», «πολιτισμικής γλωσσολογίας» στην κεντρική περιοχή του νέου Δήμου (Λούρος, Ωρωπός, Σαμψούντα/Σινώπη).

Σπεύσαμε να κάνουμε μια ‒όντως βιαστική‒ παρουσίαση του «πρεβεζάνικου πανεπιστημίου» από πλευράς χωροθέτησής του και περιεχομένου σπουδών των τμημάτων του αλλά πρέπει να πούμε πως ένα τέτοιο ίδρυμα δεν το βλέπουμε ξεκομμένο από άλλες δράσεις παιδείας. Αυτές μπορεί να τις στοχοθετήσει ο Δήμος μας και να συνδράμουν και οι φορείς πολιτισμού, οικονομίας, επιστήμης και εκπαίδευσης ώστε να υπάρξουν μελέτες και προσπάθειες ολοκλήρωσης των σχετικών προσπαθειών. Τα πράγματα αυτά παρουσιάζουμε με το ερώτημα «Επιθυμεί η Πρέβεζα να φιλοξενεί το ΤΕΙ και τα παιδιά του;» στην ανάρτηση «Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Λ.Ε.Ι. ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ». Η ανάρτηση είχε γίνει με αφορμή την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 21 Ιανουαρίου του μακρινού 2013 με θέμα συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης στο ζήτημα που είχε και τότε προκύψει για τη βιωσιμότητα του ΤΕΙ στην πόλη μας.

Ήδη από τότε και πιο παλιά (11 Απριλίου 2012) υποστηρίζαμε πως «μια διαχειριστική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη, αφού αναδύονται καθημερινά προβλήματα που πρέπει να βρουν τη λύση τους». Ωστόσο, συνεχίζαμε, «τα εκπαιδευτικά ζητήματα μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν προγραμματικά, προοδευτικά, επιθετικά. Αντί να δίνουμε λύσεις σε μικροπροβλήματα χρειάζεται να σχεδιάσουμε μια πρεβεζάνικη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση». Και κάναμε τότε πρόταση για ένα «δημοτικό λαϊκό πανεπιστήμιο στην Πρέβεζα στο όνομα του Η.Β. Βασιλά».

Προφανώς, μερικά πράγματα ίσως ακούγονται σαν αθώα και αφελή. Πάντως βλέπαμε την εκπαιδευτική μας περιφέρεια να πρωτοστατεί σε εκπαιδευτικούς νεωτερισμούς ή, τουλάχιστο, να υποστηρίζει σε πρακτικούς όρους τις καινοτομίες που συζητούσε τότε, αλλά και νωρίτερα, η εκπαιδευτική κοινότητα.

Αναφέρουμε εδώ το κορυφαίο παιδαγωγικό αντικείμενο του «συστήματος» και των «συστημικών δομών και λειτουργιών» μέσα από τη «διεπιστημονική ή/και διαθεματική προσέγγιση». Είναι ειδικά ζητήματα που είχαν απασχολήσει ακόμα και τις στήλες των εφημερίδων με δημοσιεύματα γνωστών επιστημόνων και που μας είχε δοθεί η ευκαιρία να καλύψουμε με εισήγησή μας σε συνέδριο (2006, Βλ. εδώ). Φιλοσοφία και πολιτική, πόλη και λογοτεχνία, γλωσσολογία και βιολογία, γεωγραφία και φυσική φαίνονται να συμπλέκονται. Έτσι, μερικοί κλάδοι αναζητούν την κοινή διαθεματική διδακτική μέθοδο που θα ζωντάνευε τη διδασκαλία τους στο σχολείο ή, απλά, θα ζωντάνευε το σχολείο. Η πρότασή μας ήταν εδώ να γίνει η Πρέβεζα, με έδρα, ας πούμε το Δημαρχείο Ζαλόγγου, ένα κέντρο διαθεματικής παιδείας με φιλοξενία σχετικών συνεδρίων, οργάνωση σεμιναρίων και προγράμματα δοκιμαστικών διαθεματικών διδασκαλιών.

Θα περιμένουμε εδώ για όλα αυτά και τις θέσεις των μαχόμενων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά γνωρίζουμε πως τα σχετικά ζητήματα έχουν ήδη προσελκύσει με τρόπο βιωματικό και το ενδιαφέρον ειδικών δικών μας επιστημόνων. Όλοι έχουμε γεύση των βαθυνούστατων αλλά και τόσο εκλαϊκευτικών τακτικών παρεμβάσεων του πρώην πρύτανη εκλεκτού φίλου Μιχάλη Λουκά ή την αναγνωρισμένη λογοτεχνική υπόσταση του ομότιμου καθηγητή, επίσης εκλεκτού φίλου μας, Βαγγέλη Αυδίκου. Οι Πρεβεζάνοι αυτοί πανεπιστημιακοί καταφάσκουν π.χ. τη «διαθεματικότητα» και μας διδάσκουν πώς η Πρέβεζα μπορεί να διεκδικήσει πράγματα στον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης πρωτοτυπώντας τόσο σε πανηπειρωτικό όσο και πανελλήνιο επίπεδο.

Αυτές είναι οι σκέψεις μας με αφετηρία το ζήτημα του πανεπιστημίου και των πανεπιστημιακών τμημάτων στην Πρέβεζα που, σαν λαϊκή διεκδίκηση, το βλέπουμε διασυνδεδεμένο με τη λειτουργία ενός πρότυπου λαϊκού πανεπιστημίου και ενός κέντρου διαθεματικής εκπαίδευσης. Ευχαριστώ, τελειώνοντας, τον εκλεκτό φίλο Θανάση Ηλιόπουλο για την ενημέρωση στις σχετικές πρόσφατες εξελίξεις

This entry was posted in Δημόσιος Χώρος. Bookmark the permalink.

4 Responses to ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

  1. Ο/Η dimosioshoros λέει:

    Δείτε εδώ και τη σχετική με την έδρα του Πανεπιστήμιου καταγγελία-αναλυση του Μιχάλη Λουκά.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s